“Iedereen jaagt zijn eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus.”

Paulus – Filippenzen 2:21