“Mensen neigen niet naar heiligheid. Tenzij de Heer het in genade bij mensen bewerkt, worden mensen niet aangetrokken tot godsvrucht, gebed, gehoorzaamheid aan de Bijbel, geloof en verlustiging in de Heer. Wij neigen naar compromissen en noemen het tolerantie; we neigen naar ongehoorzaamheid en noemen het vrijheid; we neigen naar een religie zonder feiten en noemen het geloof. We koesteren de ongedisciplineerdheid van het verlies aan zelfbeheersing en noemen het ontspanning; we slenteren weg van het gebed en misleiden onszelf met de gedachte dat we wetticisme zijn ontvlucht; we vervallen in goddeloosheid en overtuigen onszelf dat we bevrijd zijn.”

D.A.Carson