Je ogen richten op God houd je op koers

Je ogen richten op God houd je op koers

Vroeg in de ochtend en mijn 1-jarige zoon is al druk bezig. Hij opent kasten, trekt laden open en gooit spullen op de grond, allemaal met een blik die ernst en doordachtheid uitstraalt. Het lijkt alsof hij overtuigd is dat hij iets nuttigs aan het doen is. Als ouder...

Prik je niet vast op één Bijbelvers

Prik je niet vast op één Bijbelvers

Mijn grootvader vergeleek vroeger de Bijbel met een viool en zei: "Je kunt er alle liedjes op spelen." Hij bedoelde dat al die Bijbelverzen op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden, afhankelijk van het perspectief en de intentie van de lezer. Volgens...

Verwarring over genderidentiteit

Verwarring over genderidentiteit

In het begin schiep God de mens naar Zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen (Gen.1:27). Maar de zondeval in Genesis 3 had een diepgaand effect op de mensheid en bracht verwarring en zonde in ons bestaan. Dit had ook...

Gehoorzamen zonder nadenken?

Gehoorzamen zonder nadenken?

Christenen worden opgeroepen om heilig te leven (1 Petrus 3:15-16). Het is echter niet altijd gemakkelijk om direct gehoor te geven aan deze oproep, vooral wanneer een christen van het rechte pad is afgedwaald. Is het dan altijd verkeerd om gehoorzaamheid uit te...

Weg met christelijke waarden!

Weg met christelijke waarden!

'Noem jij jezelf een christen?' vroeg ik onlangs aan een tiener in de kerk. 'Een beetje wel en een beetje niet', was zijn antwoord, waarop ik hem de vraag stelde waar hij naar toe zou gaan, als hij vandaag zou sterven. 'Ah, als ik vandaag zou sterven zou ik naar de...

Als christen je middelen investeren met een doel

Als christen je middelen investeren met een doel

Waar ik op gewezen wordt in deze economische onzekerheid De huidige energiecrisis en de prijsstijgingen doen ons nadenken over onze middelen en voorzieningen nemen voor toekomstige noden.  ‘k Kan me geen einde van een zomer herinneren waarin het verwarmen van het huis...

Moedig elkaar aan

Moedig elkaar aan

Hoe het zien aanmoedigen mij aanmoedigde De skateperikelen van mijn kinderen zijn nu gegroeid tot skatelessen.  Momenten dat ik als ouder even aan de zijlijn mag staan en gewoon mag genieten en observeren.  De haast voortdurende drang naar het verleggen van grenzen en...

Blijven vallen en opstaan

Blijven vallen en opstaan

Wat ik mocht leren van de skaters Enkele van mijn kinderen zijn de voorbije weken nogal gepassioneerd geraakt over skaten.  En ja, hoe kan het ook anders, nu breng ik tegenwoordig af en toe mijn tijd met hun door op een skatepark.  Voor mij een nogal nieuwe wereld,...

De kerk

De kerk

We gaan naar de kerk.  Een uitspraak die we makkelijk in de mond nemen, maar die toch wel wat vragen naar voren kan brengen wanneer we er wat meer bij stilstaan.  Wat is 'de 'kerk' eigenlijk?  We 'trouwen voor de kerk'.  Sommige mensen 'veranderen van kerk'.  Weer...

Geloven in iets wat je niet ziet?!

Geloven in iets wat je niet ziet?!

Er waren eens twee baby's in de baarmoeder van een moeder. De ene vroeg de ander: "Geloof jij in een leven na de geboorte?" De ander antwoordde: "Natuurlijk, er moet iets zijn na de geboorte. Misschien zijn we hier om ons klaar te...

De mooiste aardbeien

De mooiste aardbeien

Hoe mijn peuter met zijn vinger in een aardbei me Gods liefde liet zien. Zaterdagochtend! Ontbijten, de kleintjes aankleden en met hun vertrekken naar de winkel om boodschappen te doen. Terwijl ik in de winkel op zoek ga naar alles wat op de boodschappenlijst staat,...

Je bent geschapen naar Gods beeld!

Je bent geschapen naar Gods beeld!

Neen, hij heeft het nog niet bereikt, zei een collega toen onduidelijk werd welke Bart hij bedoelde. (Mijn CEO heeft dezelfde voornaam.) De opmerking was niet slecht bedoeld, maar toont wel waar waarde aan wordt gehecht. Een...

Loopt alles gesmeerd?

Loopt alles gesmeerd?

7 goede redenen om het lijden niet te schuwen Wat hebben een scheurende scharnier, een krakende fietsketting en een haperend deurslot met elkaar gemeen? Enkele druppeltjes olie en ze lopen weer gesmeerd. Maar wanneer het in ons leven wat stroef loopt, zijn druppeltjes...

Gesterkt door genade!

Gesterkt door genade!

Vanop het schavot klinkt luid geroep van de ter dood veroordeelde misdadiger. 'Ik haat jullie allemaal!'. Grijnzend heft de beul zijn bijl boven het hoofd en richt vervolgens zijn blik tot de schout, wachtend op zijn bevestigend teken. Even lijkt de tijd stil te staan...

Geroepen om vrij te zijn!

Geroepen om vrij te zijn!

In Christus zijn we vrij 'Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn' — Paulus Wat is vrijheid? Wanneer ben je echt vrij? Kan iemand echt vrij zijn of is vrijheid niets meer dan een illusie? Sta hier eens even bij stil. Geen vijf seconden, maar leun eens een...

Wijsheid van een mier

Wijsheid van een mier

Hoe een mier me liet nadenken over abortus Een typische zaterdag bestaat voor mij uit winkelen of klussen. Gisteren was het dus klussen in de tuin. Niets speciaals en toch zo bijzonder. Het begon met het optillen van een betonklinker. Wat kan daar nu zo bijzonder aan...

Gezocht: Gods wil!

Gezocht: Gods wil!

Hoe vind ik hetgeen God van mij verwacht in dit leven?  Kan ik de bal misslaan? Wat is Gods wil met mij?  Hoe weet ik nu zeker dat ik goed bezig ben?  Wil God wel dat ik de dingen doe die ik verkies?… Allemaal vragen die ons allemaal ooit wel eens...

Keuzes nemen in grijze gebieden

Keuzes nemen in grijze gebieden

Dagelijks worden we gedwongen om ontelbaar veel keuzes te maken. Tussen het kiezen van hoe laat je zal opstaan tot het besluiten wanneer je terug gaat slapen nemen we onnoemelijk veel beslissingen. Gelukkig voor ons, als christenen, hebben we een maatstaf meegekregen...

Noem je zonde bij naam!

Noem je zonde bij naam!

J. Wilbur Chapman, een evangelist uit de negentiende eeuw stond bekend als iemand die regelmatig over zonde predikte.  Op een dag kwam een oudste uit de kerk naar hem toe nadat hij weer eens de zonde had benadrukt in zijn toespraak.  De man zei tegen hem: "Wij hebben...

Het ‘Gumnazo-Principe’

Het ‘Gumnazo-Principe’

Heiliging, handelen en wandelen als Jezus, het goede doen, de juiste beslissingen maken, een voorbeeld zijn, zout zijn op de aarde, licht zijn onder de mensen, een zuiver geweten hebben, ... allemaal kenmerken die bij een godsvruchtig persoon horen.  Allemaal vruchten...

Christelijk onderwijs is geen optie?!

Christelijk onderwijs is geen optie?!

Kinderen zijn van ontzettende waarde en enorm geliefd in onze cultuur.  Waar er ooit een tijd is geweest dat de kinderen eerder een aanhangsel waren van de maatschappij, hebben ze nu een centrale plaats gekregen.  Dit uit zich in de vele speeltuinen, de talloze...

Hoe stel ik mijn kinderen gerust na de aanslagen?

Hoe stel ik mijn kinderen gerust na de aanslagen?

De 21ste eeuw lijkt wel begonnen te zijn als 'de periode van het terrorisme'.  Al jarenlang horen we berichten van de ene aanslag na de andere.  De voorbije aanslag in Brussel was dan ook niet vreemd, maar wel schokkend omdat het stilaan dicht bij ons is geraakt.  De...

Deze dingen zijn beschreven – Geloof in Jezus

Deze dingen zijn beschreven – Geloof in Jezus

Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven.’ (Johannes 11:25) Jezus bracht het water tot stilte in het meer van Galilea En vandaag sprak Hij woorden van vrede tot de tranen in mij Jezus maakte tijdens een huwelijksfeest van water wijn Vandaag vormde Hij...

Kan ik huwen met eender welke christen?

Kan ik huwen met eender welke christen?

Verloofde koppeltjes zijn vaak volop bezig met het voorbereiden van hun huwelijk en de huwelijksreis. Vaak weten ze tot in de puntjes te vertellen wat en hoe alles zal verlopen. Maar wat na die prachtige dag? Wat als de witte broodsweken stilaan ten einde lopen? Dat...

Het Evangelie (animatie)

Het Evangelie (animatie)

 Schepping In het begin schiep God de hemel en de aarde (Gen.1:1) …En God schiep de mens naar Zijn beeld …naar het beeld van God schiep Hij hen; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij – ons (Gen.1:27). Wat van God gekend kan worden is ons bekend omdat God Zelf het ons...

Voorganger(s) en/of oudsten?

Voorganger(s) en/of oudsten?

Hoeveel voorgangers en hoeveel oudsten heeft jouw gemeente? Het leiderschap van vele kerken in Vlaanderen en Nederland bestaat uit één voorganger en verschillende oudsten, alleszins in de beleving van de kerkgangers.  De voorganger/pastor wordt dan, samen met de...

Ben jij vergevingsgezind?

Ben jij vergevingsgezind?

God roept iedere gelovige op om wanneer anderen ons kwetsen te reageren met vergeving. Dit gaat tegen onze intuïtie in; ons hart zoekt van nature wraak en vergelding. Maar God roept ons op om te vergeven omdat Hij ons veel heeft vergeven. De opdracht is duidelijk De...

Wat is jouw houdbaarheidsdatum?

Wat is jouw houdbaarheidsdatum?

Bij een waardevol pakket vinden we het vanzelfsprekend dat er een label wordt aangebracht dat anderen waarschuwt dat er voorzichtig mee moet worden omgegaan.  Maar als het om mensen gaat, lijkt het niet zo belangrijk dat anderen er voortdurend aan herinnerd worden dat...

De weg naar rebellie

De weg naar rebellie

Een methode om te leren wat goed is, is het nagaan wat nu net niet goed is.  Het tegengestelde van gehoorzaamheid is rebellie, het in opstand komen.  Dus om te groeien in gehoorzaamheid, kunnen we best ook eens nagaan wat ons doet groeien in rebellie.  Anderzijds kan...

Ben jij gastvrij?

Ben jij gastvrij?

Gastvrijheid is het gebruik gastvrij te zijn, en ook het gastvrij handelen zelf, dat wil zeggen, en ontvangen en onderhouden van gasten, bezoekers of vreemdelingen, in vrijheid en goede wil.  In de Griekse grondtekst wordt het aangeduid met het woord philoxenos, een...

De ware christen onderscheiden van de hypocriet?

De ware christen onderscheiden van de hypocriet?

Ben ik een ware christen?  Heb ik een echt geloof? Vragen die iedereen die zich christen noemt zo nu en dan eens mag stellen.  Beter zelfs een keer te veel, dan te weinig want er is geen zieliger einde dan voor hen die met een valse hoop door het leven gaan.  Zij die...

De rotsvaste liefde van een godsvruchtige man

De rotsvaste liefde van een godsvruchtige man

Beeld je eens in hoe wankelbaar je relatie met Christus zou zijn als Hij enkel van je zou houden wanneer het Hem goed uitkomt, of alleen maar wanneer jij voor Hem aantrekkelijk zou zijn.  Iedereen weet hoe het is om niet volledig geliefd te zijn - en, als we eerlijk...

In gesprek met Jehovah’s getuigen (4)

In gesprek met Jehovah’s getuigen (4)

Jehovah's Getuigen (JG) ontkennen dat de Heer Jezus Christus God is.  Ze noemen Hem wel een god, maar niet Jehovah -- de soevereine God.  In plaats daarvan leren zij dat Hij louter een schepsel is, een verheven engel, die door God werd geschapen en aan wie God...

Een schat in een aarden kruik

Een schat in een aarden kruik

'Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.' 2Korinthe  4:7 Een christen is een rijk persoon.  Iemand die aan niets tekort komt en erop kan vertrouwen dat de Schepper van hemel en aarde hem...

Blijven bidden?!

Blijven bidden?!

Gisteren vroeg ik aan mijn kinderen, 'Wat is gebed?', waarop een van hen antwoordde, 'Iets vragen aan God.'  'Hoeveel keer moet ik dan om iets bidden tot God?', vroeg ik daarna, waarop unaniem werd geantwoord 'Slechts één keer!'.  De kinderen hun antwoord was zeker...

Menswaardig leven

Menswaardig leven

Grootmoeder, dochter en kleindochter besluiten om eens een dagje met elkaar op te trekken.  Na een hele dag winkelen komen ze samen in het huis van kleindochter waar een grote verrassing voor grootmoeder staat te...

In gesprek met Jehovah’s getuigen (3)

In gesprek met Jehovah’s getuigen (3)

Ik liep van de trappen naar beneden richting het geluid van een blaffende hond en onze deurbel.  Toen ik de deur opende zag ik twee netjes geklede jonge mannen voor me staan.  Ik groette hun met een warme, "Hey", waarop een van hun in vloeiend Engels vroeg, "Weet u...

De kerk kan niemand redden?!

De kerk kan niemand redden?!

'Mijn kerk kan mij niet redden en jouw kerk kan jou niet redden.  Dit komt doordat geen enkele kerk voor ons stierf.  Geen paus, geen bisschop, geen voorganger, geen evangelist kan ons redden omdat niemand van hen voor ons stierf.  Maar hier is de naam van Degene die...

Op zoek naar een ware kerk?!

Op zoek naar een ware kerk?!

'Ooit wilde ik met zekerheid weten dat ik in een ware kerk zat.  Toen las ik wat Gods Woord hierover zegt.  Nu verlang ik bovenal om tot een gehoorzame kerk te behoren.' (~Ted Bigelow) Heeft iemand jou ooit al eens de vraag gesteld of God een steen kan maken die zo...

In gesprek met Jehovah’s getuigen (2)

In gesprek met Jehovah’s getuigen (2)

Met Jehovah's Getuigen in gesprek gaan kan soms best wel lastig zijn.  Dikwijls is het moeilijk om nu net datgene aan te duiden wat hun leer tot een dwaalleer maakt.  Dat God de Schepper is van hemel en aarde zullen zij mogelijk al aanhalen voordat het in jouw...

De man die bereid was om te sterven

De man die bereid was om te sterven

In zijn commentaar op Efeze (p 200), vertelt James Montgomery Boice het volgende verhaal uit de geschiedenis van Kores, koning van Perzië. De vrouw van één van Cyrus' generaals werd beschuldigd van verraad en ter dood veroordeeld. Toen haar man hoorde wat er gebeurde,...

Mag een kind een kind zijn?

Mag een kind een kind zijn?

"Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,dacht ik als een kind,overlegde ik als een kind" (1Kor.13:11) Kinderen zijn kinderen.  Lijkt heel vanzelfsprekend, maar toch weerspiegelt onze samenleving hier en daar een heel ander beeld.  Kinderen worden verwacht zich...

In gesprek met Jehovah’s Getuigen

In gesprek met Jehovah’s Getuigen

Jehovah's Getuigen willen volgende waarheid niet geloven: Jezus is God! Zij geloven wel dat Jezus een god is,  maar wel één die geschapen werd, dus met een kleine 'g' en niet de eeuwige God die geen begin en einde kent en er altijd is geweest en zal zijn . In hun...

Mag ik als christen paranormale pannenkoeken eten?

Mag ik als christen paranormale pannenkoeken eten?

Misschien een wat vreemde vraag om mee te beginnen, maar dat was wel de aard van de vraag van mijn zoon die in zijn taalboek 'paranormale pannenkoek' was tegengekomen.  Mijn eerste reactie was eerder terughoudend.  'Paranormaal', dat lijk me sowieso niet goed.  Dus...

Nederig gebed om nederigheid

Nederig gebed om nederigheid

O Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, hoor mij aanBevrijd mij, Jezus, van het verlangen geliefd te worden,van het verlangen verheerlijkt te worden,van het verlangen geëerd te worden,van het verlangen geprezen te worden,van het verlangen verkoren te worden boven...

Ga niet naar de kerk, maar wees de kerk?!

Ga niet naar de kerk, maar wees de kerk?!

“De kerk is niet waar je samenkomt.De kerk is geen gebouw.De kerk is wat je doet.De kerk is wie je bent.De kerk is hoe Jezus Christus zichtbaar wordt.Ga niet naar de kerk, maar wees de kerk.” Een interessant en prikkelend citaat, op het eerste zicht alleszins.  Als we...

Davids overgrootmoeder

Davids overgrootmoeder

"En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: Bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David." (Ruth 4:17) Niemand kan met zekerheid zeggen wie de auteur van het fascinerende boek Ruth was.  Het moet...

Niet geven, maar zaaien

Niet geven, maar zaaien

“En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.” (2 Kor. 9:6) Zoals Johannes Calvijn al lang geleden aanhaalde in zijn verklaring van dit kernvers: “We geven niet, maar zaaien” wanneer we een deel van ons...

Genade en vrede

Genade en vrede

“Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.” (1Thess.1:1) Dit zijn de allereerste door God geïnspireerde woorden...

Ware schoonheid

Ware schoonheid

Schoonheid wordt verkocht in ruil voor geld.Er is niets aantrekkelijks aan haarzelf,toch aanschouwen we hetgeen ze vormt als alles wat telt.Aanlokkelijk door haar verboden vruchtbekoort ze onze zintuigen,zodat de waarheid wordt verbetenen we van de leugen eten.Het...

God-erende verdorven muziek?

God-erende verdorven muziek?

Iets dat als muziek in de oren klinkt is een uitstekend iets.  Muziek is dan ook een redelijk centraal iets in de beleving van de mensen, het is iets van alle tijden.  Hoe mooi muziek ook mag klinken in de oren, toch heerst er net rondom dit onderwerp ook veel...

Leiden alle wegen naar Rome?

Leiden alle wegen naar Rome?

“Alle wegen leiden naar Rome” is een gezegde dat wel eens gebruikt wordt om aan te geven dat er verschillende methoden zijn om een doel te bereiken.  Doorgaans is dit ook waar, dat heb ik zelf proefondervindelijk kunnen vaststellen toen mijn vrouw en ik ervoor kozen...

Wijsheid en/of geloof

Wijsheid en/of geloof

Wat is wijsheid?  Een vraag waar al veel over gefilosofeerd is.  De Bijbel omschrijft het op verschillende manieren en spoort iedereen aan om wijsheid op te zoeken (Spreuken 1:20-21).  Het zoeken naar de juiste handeling in een bepaalde situatie is dan ook...

Leven door geloof

Leven door geloof

"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." (Heb.11:1) Onlangs heb ik me weer laten verleiden om een discussie aan te gaan met een evolutionist.  Al gauw ben je dan geneigd om keiharde bewijzen te...

Liever te voet

Liever te voet

We leven in een tijd waarin alles snel moet gaan, hoe sneller hoe beter.  Alles moet zoveel mogelijk geautomatiseerd worden, computers moeten sneller werken, etc. want 'tijd is geld'!  Anderzijds zien we ook dat de communicatiemiddelen als gsm, email, etc. zo...

Bijbelse denkwijze of wereldse vervorming?

Bijbelse denkwijze of wereldse vervorming?

God wil meer zien dan enkel een strijd tegen de zonde, Hij wil een Bijbelse denkwijze zien ontwikkelen! “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid” (Rom.12:2a). In de vorm van de wereld gegoten...

Opvoedingstip: Herken de drie gedragsperikelen

Opvoedingstip: Herken de drie gedragsperikelen

Een slecht gedrag is een uitdaging voor ieder gezin en frustreert vele ouders.  Wanneer bovendien de kinderen niet geleerd wordt hoe ze met hun houding moeten omgaan, worden ze geleidelijk aan volwassenen met een slecht gedrag.  Een manier om kinderen te helpen om een...

Opvoedingstip: Gebruik boosheid als een signaal, niet als oplossing

Opvoedingstip: Gebruik boosheid als een signaal, niet als oplossing

Wanneer emoties stilaan de overhand beginnen te krijgen in je doen en laten is het tijd om wat rustiger en meer terughoudend te reageren.   Een moeder zei eens: “Ik voel een grote spanning en neig te reageren zonder nadenken.  Het is alsof mijn emoties de mogelijkheid...

Blog André

Blog André

Wat doe je als je op 49-jarige leeftijd te horen krijgt van de dokter dat je slokdarmkanker hebt die zich al redelijk heeft verspreid in je lichaam?  Dit was een vraag die André, een broeder uit onze gemeente, zich onlangs mocht stellen nadat hij dit nieuws te horen...

Altijd prijs (3)

Altijd prijs (3)

In onze studie over huichelarij (Matt.6:1-8, 16-18) hebben we al onderzocht wat het precies is en hoe het te werk gaat.  Het is als een sluw monster dat verscholen zit in het hart en zich verkleed heeft als een vroom persoon.  Het streeft ernaar om een heilig...

Opvoedingstip: Denk aan later

Opvoedingstip: Denk aan later

Sommigen van ons zijn opgegroeid met gemengde ideeën over gezag en onderwerping.  Geregeld twijfelen we of we al dan niet kunnen vereisen dat onze kinderen gehoorzamen. Maar gehoorzaamheid is meer dan enkel een principe bij de opvoeding.  Het is een levensstijl.  Als...

Altijd prijs (2)

Altijd prijs (2)

En?  Heb je de voorbije week je levens eens nagegaan of mijnheer Huichelarij ook in jouw hart schuilt en af en toe naar buiten durft komen zoals gevraagd in het vorige artikel?  Als je dit hebt gedaan kan je nu gaan onderzoeken in welke vorm huichelarij in je leven...

Altijd prijs (1)

Altijd prijs (1)

Sostratos van Knidos is een architect die leefde rond 300 v.Chr.  Sostratos kwam uit Knidos. Hij wordt als de bouwmeester beschouwd van de grote vuurtoren van Alexandrië, een van de zeven wereldwonderen van de antieke wereld. De opdrachtgever was de Egyptishe koning...

Opvoedingstip: Zoek naar openingen in het hart

Opvoedingstip: Zoek naar openingen in het hart

  Als ouders verlangen we ernaar om waardevolle relaties te hebben met onze kinderen.  Deze relaties zorgen vaak voor mogelijkheden om te onderwijzen omdat intieme momenten het hart open stellen.  Wanneer de kinderen nog klein zijn komen deze intieme momenten...

Opvoedingstip: Laat kinderen leren uit het dagelijks leven

Opvoedingstip: Laat kinderen leren uit het dagelijks leven

Ouders kunnen soms meer bereiken door het dagelijks leven de leermeester van hun kinderen te laten zijn.  We willen allemaal dat onze kinderen groeien in wijsheid.  Maar wijsheid betekent soms dat de kinderen eerst zelf moeten worstelen met het leven om daarna een...

Opvoedingstip: Moet iedereen evenveel beloond worden?

Opvoedingstip: Moet iedereen evenveel beloond worden?

Beloningen kunnen soms een hulp zijn om kinderen te bemoedigen in hun karaktervorming. Wanneer je een dochter hebt die je voortdurend onderbreekt, is het goed om je te richten op een karaktereigenschap als bescheidenheid of bedachtzaamheid. Je kan dan een alternatief...

Opvoedingstip: “Bijna juist” is ook een compliment waard

Opvoedingstip: “Bijna juist” is ook een compliment waard

Het is gemakkelijk om je vooral bezig te houden met wat je kinderen nog moeten bereiken in de plaats van wat ze al bereikt hebben.  Een manier om een positief beeld te houden in je training van jouw kinderen is te zoeken naar gedragingen die bijna juist zijn en deze...

Opvoedingstip: Op je strepen staan kan ook zonder boos te worden

Opvoedingstip: Op je strepen staan kan ook zonder boos te worden

Weten hoe en wanneer je kinderen te disciplineren is een uitdaging voor iedere ouder.  Hierbij kunnen sommige basisprincipes best wel handig zijn.  Eén principe is er aan te denken dat je ook op je strepen kan staan zonder boos te worden.  Op je strepen staan wil...

Gods wijsheid

Gods wijsheid

 Hij (God) is wijs van hart en sterk van kracht. (Job 9:4) Vorige keer hebben we onderzocht wat wijsheid is.  Wijsheid was het tegenovergestelde van dwaasheid, het hoogste doel voor ogen hebben en de beste middelen hiervoor (willen) gebruiken. Om wijs te kunnen...

Zoeken naar wijsheid

Zoeken naar wijsheid

"Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt." (Spreuken 3:13) Wat is wijsheid?  Volgens Van Dale is wijsheid verstandig zijn en inzicht hebben en hierdoor door ervaring geleerde, van gezond verstand en van goed overleg getuigende...

Brood en wijn

Brood en wijn

"Tradities zijn er om in ere te houden", wordt wel eens gezegd.  Oude gewoonten die ooit ergens doelbewust zijn ontwikkeld en jaren later nog steeds worden herhaald hebben een charmerend iets.  Toch zie je vaak dat de inhoud van bepaalde tradities, de reden waarom ze...

Lichtgevend licht

Lichtgevend licht

Jezus' discipelen kregen niet enkel te horen dat ze het zout van de aarde waren, Hij ging Zijn rede verder met hun "licht van de wereld" te noemen.  Zout en licht lijken op het eerste zicht totaal verschillend aan en geen verband te houden met elkaar.  Maar als we...

Zoutend zout

Zoutend zout

Ken je dat, zo van die algemeen gekende uitdrukkingen die iedereen al eens heeft gehoord of gebruikt, maar die niet altijd even goed begrepen worden.  Een gekende uitdrukking in de christenwereld is "dat we zout en licht zijn in deze wereld".  Enig idee wat hiermee...

Niet morren… maar wat dan wel?

Niet morren… maar wat dan wel?

"Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld." (Fil. 2:14-15) Misnoegd, knorrig en chagrijnig...

Victor-y

Victor-y

Charles Hadon Spurgeon zei eens: "Een kind van vijf, indien juist onderwezen, kan net zo echt geloven en wedergeboren worden als een volwassene." Dit veronderstelt, dat een kind dat aldus onderwezen is, erg waardevolle theologische inzichten kan hebben. Onderstaande...

Een leven waard om te sterven

Een leven waard om te sterven

Stel je eens voor dat ik een week de tijd krijg om jou onopgemerkt te volgen.  Alles wat je doet of zegt zou ik kunnen volgen zonder dat je het zou beseffen.  Hoe zou ik dan kunnen weten wat belangrijk is voor jou?  Denk hier eens even over na en beantwoord de vraag...

Onderwijzen met een hoger doel

Onderwijzen met een hoger doel

Door onze creativiteit en ijver blijmoedig en in vertrouwen op God te ontplooien maken we Hem groot in ons werk (cf. Kol.3:23). Iedere generatie staat op de schouders van de vorige generatie in het ontwikkelen en begrijpen van de realiteit en het universum waarin ze...

Leef in de wereld (2)

Leef in de wereld (2)

Ooit al eens afgevraagd waarom God 'mensen' schiep?  Hij schiep tal van dieren zoals vissen, vogels, zoogdieren, insecten, reptielen, amfibieën en nog veel meer.  Aan het eind van de vijfde scheppingsdag keek de Heer naar een prachtige aardbol, land en zee, gewassen...

Zijt gij ne goeie?

Zijt gij ne goeie?

Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. (Spreuken 14:12)

Leef in de wereld (1)

Leef in de wereld (1)

Een van de vallen waar ik zelf soms wel eens in durf te trappen is het vergeestelijken van alles wat rechtstreeks met de Bijbel en de kerk te maken heeft en het verwereldlijken van alles wat hier niet rechtstreeks mee te maken heeft.  Test jezelf eens en doe het...

Tijd is…

Tijd is…

Onlangs is mijn broerke op 29-jarige leeftijd gestorven ten gevolge van een verkeersongeval.  Tien dagen heeft hij nog in coma gelegen, maar zijn hart is uiteindelijk toch stilaan gestopt met werken.  Ondanks het leed en het verdriet dat dit met zich meebracht, kan ik...

Terugblikken op je verleden – Anderen vergeven

Terugblikken op je verleden – Anderen vergeven

Drie redenen om anderen te vergeven Toen Petrus naar Jezus ging en aan Hem vroeg hoeveel maal hij een ander moest vergeven antwoordde Jezus: "tot zeventig maal zevenmaal".  Jezus wees hiermee naar de voortdurende vergevende houding die wij horen te hebben naar...

Terugblikken op je verleden – Willen vergeven

Terugblikken op je verleden – Willen vergeven

In onze studie over het verleden hebben we ons tot nu toe vooral bezig gehouden met ónze pijn en óns verdriet.  We hebben gezien hoe God naar ons verleden kijkt en hoe Hij alles regisseert naar Zijn volmaakte wil.  We hebben onderzocht hoe we onze schuldgevoelens...

Kinderen vaak onderschat

Kinderen vaak onderschat

"Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat." (Deut.6:6-7) De woorden uit Deuteronomium 6:6-7 zouden in het hart van...

Terugblikken op je verleden – Te grote schuld

Terugblikken op je verleden – Te grote schuld

Te grote schuld “Een der Farizeeën nodigde Hem om bij hem te komen eten; en Hij kwam in het huis van de Farizeeër en ging aanliggen. En zie een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte, dat Hij aan tafel was in het huis van de Farizeeër. En zij bracht...

Terugblikken op je verleden – God vergeeft

Terugblikken op je verleden – God vergeeft

Goed en kwaad zijn begrippen waarvan het bestaan door iedereen, gelovig of ongelovig, erkend wordt. Enkel dat al toont aan dat de universele wet die God in de harten van iedere mens heeft geplaatst (Rom.2:14-15) nog steeds actief is en mensen een (moreel) onderscheid...

Terugblikken op je verleden – Belijd je zonden aan anderen

Terugblikken op je verleden – Belijd je zonden aan anderen

Wat met je naasten? “…Gij zult de Here, uw God, liefhebben… en uw naaste als uzelf… En wie is mijn naaste? … Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo” (Lc.10:25-39). “Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene...

Terugblikken op je verleden – Berouw hebben

Terugblikken op je verleden – Berouw hebben

Berouwvol belijden De 17de-eeuwse predikant Thomas Watson schreef ooit: “Kennis zonder berouw en inkeer is niets anders dan een lamp naar de hel”.  Kennis van God en Zijn Woord die niet leidt naar berouw en inkeer maakt van ons niet meer dan verlichte personen die met...

Terugblikken op je verleden – Schuld of schuldgevoel

Terugblikken op je verleden – Schuld of schuldgevoel

Schuldgevoel is niet altijd een gevolg van schuld “Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet” (Titus 1:15). Schuld geeft schuldgevoel, maar niet alle...

Terugblikken op je verleden – Je geweten

Terugblikken op je verleden – Je geweten

Schuld en schuldgevoelens In het vorige artikel hebben we onderzocht hoe we het verleden leren zien door Gods ogen.  Hierin werd duidelijk dat er niets buiten Gods plan gebeurt en we dus, als kinderen van Hem, rust mogen vinden in hetgeen achter ons ligt.  Alles...

Neem je kruis op en volg Mij!

Neem je kruis op en volg Mij!

Wat bedoelde Jezus eigenlijk toen Hij zei: ‘neem je kruis op en volg Mij’?(Matteus 16:24, Marcus 8:34, Lucas 9:23) Laten we beginnen met wat Jezus niet bedoelde.Veel mensen interpreteren “het kruis” met een last die ze moeten dragen in hun leven:Een moeizame relatie,...

Terugblikken op je verleden – Je gedachten bepalen

Terugblikken op je verleden – Je gedachten bepalen

Je manier van denken zomaar veranderen is makkelijker gezegd dan gedaan.  Soms kennen we de theorie zo goed, maar missen we wijsheid om deze theorie om te zetten in praktijk.  Je denken verander je ook niet van het ene moment op het andere.  Als je jezelf al jarenlang...

Geef mij Uw ogen

Geef mij Uw ogen

Iets waar we ons voor moeten behoeden als christenen is onverschilligheid naar de 'verloren' wereld.  Ik merk bij mezelf dat hoe meer ik groei in kennis en wijsheid, hoe meer ik de ijdelheid van de wereld zie en hoe groter mijn liefde voor de toekomst wordt.  Wat zie...

Meer dan goedheid

Meer dan goedheid

Toen God aan Mozes voorbijging en zichzelf bekend maakte aan hem zei Hij: "HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw" (Ex.34:6). Met deze omschrijving liet God aan Mozes weten wie Hij is.  In de Bijbel komen we veel van...

Geschapen naar Zijn beeld

Geschapen naar Zijn beeld

"God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen." (Gen.1:27) De mens is geschapen naar het beeld van God.  Man en vrouw zijn geschapen naar het beeld en gelijkenis van hun Schepper.  Van alle levende wezens op aarde is...

Dorsen de ossen gemuilkorfd?

Dorsen de ossen gemuilkorfd?

De Gemeente is de meest gezegende instelling op aarde, de enige die enkel door Jezus Christus zelf is gebouwd (Mat.16:18; cf. Hand.4:11-12; 20:28; 1Kor. 3:9; Heb.3:6), de enige die Hij heeft beloofd voor eeuwig te zegenen (Ef. 5:25-27) en degene waarvan Hij verklaarde...

Wakker worden papa!

Wakker worden papa!

D.L.Moody vertelde eens over een vader die op een zondagmiddag in het veld was gaan wandelen met zijn kleine kind.  Omdat het zo vreselijk warm was, ging hij lekker in de schaduw onder een boom liggen. Zijn kleintje rende heen en weer om wilde bloemen te plukken. Dan...

Leven vanuit het Evangelie

Leven vanuit het Evangelie

Er lopen tal van Christenen rond die ooit het Evangelie voor waar hebben aangenomen, maar nu in zak en as zitten. Christenen die ooit een hoop hebben gezien die, toen ze die wilden grijpen, uiteen spatte als een luchtbel.  Christenen die, wanneer ze eerlijk zijn naar...

Ben je kaf of koren?

Ben je kaf of koren?

De titel van dit artikel vormt een vraag. Voor wie denkt u dat deze vraag bedoeld is? Alleen voor graanhandelaars en boeren en niemand anders? Als u dat denkt, dan vergist u zich zeer. Zij is bedoeld voor iedere man en vouw, voor ieder kind op deze aarde. En zij is...

Arbeiders, aan het werk!

Arbeiders, aan het werk!

Wanneer we spreken over Simson dan denken  velen onmiddellijk aan de sterke held die Israël verloste van de Filistijnen.  De onoverwinnelijke man met de lange haren.  De richter die met blote handen vocht met een leeuw (Richt.14:5-6), met een ezelskaak 1000...

Christen P.L.A.N.!

Christen P.L.A.N.!

Lucas 10:38-42 “Terwijl zij op reis waren, kwam Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Marta geheten, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Marta echter werd in beslag genomen...

Snoeien

Snoeien

Jezus zei: 'Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke rank die wel vrucht draagt, snoeit Hij (God), opdat zij meer vrucht draagt' (Johannes 15:2). Snoeien is een belangrijke voorwaarde voor vruchtdragen. Een ongesnoeide wijnstok zal wel groeien,...

Dien de Heer door te genieten

Dien de Heer door te genieten

Genieten,  Van Dale omschrijft het als "genot hebben, zich vermaken".  Het is dus iets wat iedereen graag doet want wanneer je geniet, dan vermaak je jezelf.  Sommigen genieten zelfs zo graag, dat ze er soms op gewezen horen te worden dat het leven meer is dan enkel...

Karakter komt voor begaafdheid

Karakter komt voor begaafdheid

In onze samenleving worden mensen die ergens heel goed in zijn verheerlijkt en aanbeden. De celebrity-cultuur is de laatste decennia steeds sterker geworden. In de sportwereld worden mensen die het beste zijn letterlijk op een voetstuk geplaatst. Zangers of artiesten...

Leven in de schaduw van het verleden – Lessen uit Haggai

Leven in de schaduw van het verleden – Lessen uit Haggai

Veel mensen hebben moeite om fouten, zonden, mislukkingen en trauma’s uit hun verleden te plaatsen en te verwerken.  Voor hun is het verleden iets waarvan ze blij zijn dat het voorbij is en waaraan ze het liefst niet meer herinnert worden.  Maar er zijn ook andere...

Iedere Christen heeft een roeping

Iedere Christen heeft een roeping

Veel christenen voelen zich schuldig omdat zij menen dat zij het niet genoeg doen voor God. Zondag aan zondag wordt er in de kerk op gehamerd dat het belangrijk is om aan God toegewijd te leven, maar velen ervaren een spanning tussen het leven voor God en het...

Bezorgdheid

Bezorgdheid

"Wat als 'dit' zou gebeuren?"  "Stel je eens voor dat 'dat' zou gebeuren!"  "Ik mag er niet aan denken dat 'mij' zoiets zou overkomen!" Bekende vragen?  Iedereen worstelt wel eens met zorgen in zijn leven.  Iets wat haast vanzelfsprekend lijkt omdat we nog steeds...

Er staat geschreven…!

Er staat geschreven…!

"De Bijbel, een boek dat eigenlijk op geen enkele boekenplank mag ontbreken, ... het is inspirerend voor iedereen" stond geschreven op een kinderbijbel die ik onlangs kreeg. Op het eerste zicht lijken er geen graten te zitten in deze uitspraak. Totdat volgende...

Jezus en wetenschap een probleem?

Jezus en wetenschap een probleem?

"Laat me eens uitleggen welke problemen de wetenschap heeft met Jezus Christus." De atheïstische professor in filosofie pauzeert even terwijl hij de klas in kijkt en vraagt dan aan één van zijn nieuwe studenten om op te staan. "Je bent een Christen, of niet jongen?"...

Tegenstelling in Handelingen?

Tegenstelling in Handelingen?

Als we Handelingen 9:4-7 langs Handelingen 22:6-9 leggen, lijken we te kunnen vaststellen dat de Bijbel zich rechtstreeks tegenspreekt. We lezen hier namelijk het volgende: "En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem...

Praat met jezelf!

Praat met jezelf!

"Vertel God niet alleen hoe groot je probleem is, maar vertel ook je probleem hoe groot God is." Ken je dat kleine stemmetje in je hoofd dat in je gedachten met je communiceert, die je grootste vreugdes en diepste zorgen vertelt aan je verstand?  Je zou dit je geweten...

Zelfbeheersing

Zelfbeheersing

ds. Oscar Lohuis "Wie zijn eigen geest beheerst is sterker dan wie een stad inneemt." (Spreuken 16:32) Het beheersen van onze eigen geest is één van de moeilijkste dingen in het leven. In ieder van ons leven gebeuren moeilijke dingen, maar het zijn niet die moeilijke...

Iedereen heeft een geweten

Iedereen heeft een geweten

Onlangs wees mijn vrouw me op een artikel uit het Nieuwsblad dat weeral eens bevestigd wat Gods Woord zegt: "...zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is." (Rom.2:14) Baby’s zien aan zes maand verschil tussen goed en kwaad "Uit een onderzoek van de...

Heer, dit is niet eerlijk!

Heer, dit is niet eerlijk!

“Waarom moet de ene meer mee maken dan de ander” is een vraag die iedereen van tijd tot tijd zich wel eens durft stellen maar waar we nooit een exact antwoord op zullen vinden.  Enerzijds omdat God in Zijn wijze raadsbesluiten heeft beslist dit niet volledig kenbaar...

De moedige vastberaden Christen

De moedige vastberaden Christen

"Geloof is voor de zwakken" wordt wel eens gezegd.  "Ik ben blij dat jij je rust vindt in je geloof, maar ik heb dat niet nodig" is een andere uitspraak.  Mensen koppelen geloof vaak met een labiele geest.  Nochtans vraagt het geloof in Christus veel moed en...

Een handvol gebed

Een handvol gebed

"Immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap." (Fil.1:4) Van Dale omschrijft gebed als "het aanroepen (hulp vragen) van de godheid".  Op deze manier worden alle goden uit de religies benaderd, al vragend om hulp.  Dit is dan ook wat de mensen...

Satans invloed bij Christenen

Satans invloed bij Christenen

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden." (1Pet.5:8) Iemand die we allemaal kennen en en van wie we toch zo weinig van weten is satan.  Toch vernoemt God hem geregeld in Zijn Woord en...

Raadgevingen aan ouders

Raadgevingen aan ouders

Als de grond zacht is, is het tijd om te zaaien; als de tak buigzaam is, kan hij het best gebogen worden; als de vloed nog slechts een beek is, kan hij het gemakkelijkst worden gestuit of geleid. Begin daarom de opvoeding van je kinderen van de vroegste jeugd af. Hoe...

De zegen van een diep zondebesef

De zegen van een diep zondebesef

"Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; ... de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen." (Rom.3:10,18) De meerderheid van de mensen leeft in rebellie tegen God.  Sommigen...

Hoe verwachting werkt

Hoe verwachting werkt

Door Oscar Lohuis. In veel situaties is het de hoop en de verwachting die wij hebben, die ons in beweging zet. De sporter hoopt op het halen van de overwinning. Wanneer hij daar een kans toe heeft, zal hij zeer gemotiveerd zijn om hard te trainen en er zijn best voor...

Ook genade na het kruis

Ook genade na het kruis

"Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen." (Gal.5:1) Een Christen moet iedere dag in de Bijbel lezen en bidden.  Een Christen mag niet naar seculiere muziek luisteren.  Een...

Hoe gaat het met je, alles goed?

Hoe gaat het met je, alles goed?

"Enne, alles goeie?"  of  "Hey, hoe is't"  zijn zo van die standaard groeten geworden.  Vaak worden ze enkel uit beleefdheid geuit en verwacht men niet meer dan het even lege antwoord: "Goed, goed, en met u?"  Dit wordt soms snel duidelijk wanneer je eens antwoordt...

Kind van God zijn

Kind van God zijn

“...omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods”. (Rom. 8: 21) Het is zo gewoon geworden om te spreken over het kind van God zijn dat wij ons vaak niet meer...

Alles in Hem

Alles in Hem

"Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog ... en niet met Christus, want ... gij hebt de volheid verkregen in Hem" (Kol.2:8-10) De westerse christenwereld wordt de laatste decennia aangevallen op een subtiele, haast onopmerkelijke,...

Beste opvoeding is investeren in je relatie met partner

Beste opvoeding is investeren in je relatie met partner

Een maatschappij die niet de zegen van de Heer zoekt, maar steeds kiest wat goed is in eigen ogen loopt steeds zienderogen achteruit t.o.v. haar hoofddoel, het verheerlijken van haar Schepper, met alle leed en verdriet dat ermee gepaard gaat.  Het niet leven zoals de...

Verspil je kanker niet

Verspil je kanker niet

Door John Piper. Vertaling door Desiring God. Ik (John Piper) schrijf dit op de vooravond van een prostaatoperatie. Ik geloof in Gods genezende kracht - door een wonder en door de geneeskunde. Ik geloof dat het juist en passend is te bidden voor beide vormen van...

Elkaar raad geven

Elkaar raad geven

Wist je, dat ieder gesprek met een broeder of zuster een vorm van counselen kan zijn?  Counselen (letterlijk: raad geven) beperkt zich niet tot de taak van de geestelijke leiders of tot een formeel gesprek, maar hoort eenieder kind van de Heer toe en kan op de meest...

Tevreden met Gods voorzienigheid

Tevreden met Gods voorzienigheid

"Wie geeft ons vlees te eten?  Wij denken terug aan de vis, die wij in Egypte aten om niet, aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en het knoflook.  Maar nu drogen wij uit, er is in het geheel niets, wij krijgen alleen dit man te zien. " (Numeri...

Christus houdt alles samen

Christus houdt alles samen

"Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten;...

Wat wil God dat ik doe?

Wat wil God dat ik doe?

Er is veel verwarring over Gods wil, maar daarom hoeft het geen mysterie te blijven voor jou.  Gods wil is niet verloren en moet dus niet 'gezocht' worden.  Het is ook geen flosh (zo'n staart die je op de draaimolen moet vangen) die sommigen vangen en anderen niet. ...

De roede tot succes!

De roede tot succes!

"Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg." (Spr.23:24) Vandaag kwam ik volgend artikel tegen dat een glimlach op mijn gezicht bracht... Kinderen die soms een tik(je) krijgen, groeien succesvoller op (Belga) Het is...

De Danvers Verklaring

De Danvers Verklaring

"Man en vrouw, gelijkwaardig maar niet gelijkaardig!" De man en vrouw, beide geschapen naar Gods beeld en hierdoor de kroon op Zijn schepping.  Beide gelijkwaardig geschapen, maar niet gelijkaardig.  Dit is een van de meest fundamentele zaken die God hier op aarde...

Welke hoop is er in u?

Welke hoop is er in u?

"Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is" (1Pet.3:15) Ieder Christen hoort op elk moment van de dag het evangelie te kunnen vertellen wanneer hier naar gevraagd wordt. ...

Ik geloof…

Ik geloof…

"...het (evangelie) is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft." (Rom.1:16) Hoe zit het nu eigenlijk?  Moet ik enkel geloven om gered te worden of zijn er toch nog steeds goede werken die meetellen?  Als ik toch enkel door geloof word gered, sola fide,...

Komt de Sint bij jullie ook door de schoorsteen?

Komt de Sint bij jullie ook door de schoorsteen?

Binnenkort komt Sinterklaas weer in het land, voor velen een feestelijk gebeuren maar voor anderen een periode van worsteling.  Hoe gaan we als christenen binnen ons gezin om met een dag als deze?  Als je kinderen vertelt over het bestaan van Sinterklaas, dan lieg je...

De E.H.B.O. van een Christen

De E.H.B.O. van een Christen

Goede theologie kan je leven redden! (Ray Pritchard) We weten allemaal dat goede theologie je ziel kan redden, maar in tijden van beproeving kan hetgeen je kent en nog herinnert van de waarheid je letterlijk redden uit de wanhoop,  dus je leven redden.  Op momenten...

De verborgen schat, de parabel van het Koninkrijk

De verborgen schat, de parabel van het Koninkrijk

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. (Mat.13:44) De Parabel Het begraven van de waardevolle dingen was...

Toeval of zorgvuldige planning?! (2)

Toeval of zorgvuldige planning?! (2)

Een tijd geleden waren we met ons gezin een dagje naar de Ardennen getrokken om er wat te wandelen in de natuur.  Op een bepaald moment kwamen we voorbij een rots van een tiental meter hoog, een robuust stuk gesteente waarvoor de mens het wandelpad heeft doen...

Toeval of zorgvuldige planning?! (1)

Toeval of zorgvuldige planning?! (1)

De wekker loopt 's ochtends niet af en je overslaapt je... de auto start niet en je komt hierdoor te laat op je werk... een vriendelijke collega deelt zijn lunch omdat je geen tijd had om je boterhammekes te smeren door de hectische ochtend... enz... .  Er gebeuren...

Jong geleerd is oud gedaan!

Jong geleerd is oud gedaan!

Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. (Spr.22:6) “ Kinderen zijn nog te klein om onderwezen te worden uit de Bijbel.  Ze begrijpen het toch niet en en kunnen maar beter beschermd worden tegen al die...

Waarom 'geloof' jij in Jezus Christus?

Waarom 'geloof' jij in Jezus Christus?

Het Christendom telt vandaag wereldweid een 2 miljard gelovigen en is daarmee veruit de grootste religie.  Reden om te juichen of om over na te denken... Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil...

‘k Ben Boos!

‘k Ben Boos!

Ooit al eens gevuld geweest met boosheid, drift, gram, gramschap, verbolgenheid, verontwaardiging, woede, kwaadheid, razernij of toorn?  Misschien gaat nu zelfs een belletje rinkelen als je deze opsomming leest en komt er een voorbeeld uit jouw leven naar voren. ...

Kinderen opvoeden heeft eeuwigheidswaarde!

Kinderen opvoeden heeft eeuwigheidswaarde!

"Het opvoeden van kinderen... als je er niets voor doet gaat het vanzelf, als je er moeite voor wilt doen kost het tonnen energie!" Kinderen grootbrengen is niet hetzelfde als ze opvoeden.  God geeft ouders de opdracht hun kinderen op te voeden (Ef;6:4) en niet om ze...

Heb je vijanden lief!

Heb je vijanden lief!

Zij vergelden mij kwaad voor goed (Psalm 35:12) Ken jij zo van die mensen waarmee het voortdurend botst?  Heb jij in je leefwereld mensen rondlopen waarmee het absoluut niet klikt?  Ken jij mensen die God niet liefhebben, zelfs haten?  Ken jij mensen die je liever...

Juicht, want Jezus is Heer!

Juicht, want Jezus is Heer!

Jubelt, gij rechtvaardigen, in de Here, een lofzang betaamt de oprechten.  (Psalm 33:1) God loven en prijzen, voor Hem zingen en jubelen gaat al gauw vervelen en verminderen als je niet weet waarom je het doet.  Als ik nu aan je zou vragen om tien redenen op te sommen...

Kunnen we God kennen?

Kunnen we God kennen?

'Wie ben ik om te zeggen hoe God eruit ziet, hoe Hij functioneert en wat Hij wil?  Zelf ben ik maar een eenvoudig mens met een beperkt verstand, waardoor het onmogelijk is voor mij om met volle overtuiging  iets te kunnen kennen of zeggen over God.  Dit lijken op het...

Kinderen hebben ingebouwd geloof in God?!

Kinderen hebben ingebouwd geloof in God?!

Evolutietheorie is onnatuurlijk voor het menselijk brein Wetenschappelijke onderzoeken van de laatste 10 jaar tonen aan dat jonge kinderen een ingebouwde neiging hebben om in God of in een 'hoger Wezen' te geloven. Dat beweert Dr. Justin Barrett, een leidinggevende...

Eén wens…

Eén wens…

"Beste wensen en een goede gezondheid!  Al de rest kunnen we kopen hé..."- Westerse mens, 21ste eeuw Als je slechts één iets zou mogen vragen aan de Here, als je één wens mocht doen die werkelijk zou uitkomen, wat zou jij verlangen?  Maw, wat is jouw grootste...

Vorm mijn vrije wil!

Vorm mijn vrije wil!

Here, vorm mijn wil, zodat deze echt vrij mag zijn! Wij willen allemaal onze eigen weg kiezen, maar wat een genade wanneer de Here die keus stuurt en er voor zorgt dat een vrije wil ook een goede wil is! De goddeloze zijn vrije wil, is niet meer dan dat hij...

Gods liefde en genade in Eden

Gods liefde en genade in Eden

Het moeten vertrekken uit de hof van Eden, was een van de grootste geschenken die God ons gaf! Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, stierven ze zowel geestelijk als lichamelijk.  Door hen weg te sturen uit de hof van Eden handelde God niet wreed, maar bewees Hij juist...

God vertrouwen… in moeilijke tijden!

God vertrouwen… in moeilijke tijden!

Als ons geloof ooit op proef wordt gesteld ... als onze motieven van aanbidding ooit aan de tand worden gevoeld... dan is het wanneer er een storm in ons leven rolt! Soms doet God de storm bedaren... soms kiest Hij er voor om ze samen met ons te trotseren!...

Lendenen omgord…

Lendenen omgord…

In de Bijbel kom je geregeld de uitdrukking "omgord je lendenen" tegen.  Ooit al eens bij stil gestaan wat hier mee bedoeld wordt en waar deze uitdrukking vandaan komt? De kleding van een persoon die leefde in de tijd van de Bijbel was redelijk eenvoudig. ...

Help… iedereen is heilig!

Help… iedereen is heilig!

De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. (Ps.51:19) Je brengt God geen eer door jezelf beter voor te doen dan je bent! God ziet jou zoals je bent!  Een mens met beperkingen verward in een oerwoud vol...

Meer dan woorden…

Meer dan woorden…

Sommigen noemen het de Bijbel, anderen maken er Gods Woord van, nog een ander spreekt over de Wet, weer een ander over de Geboden... Waar spreken we eigenlijk allemaal over? Slaan al deze namen op hetzelfde? Is er een verschil? Wat maakt dit alles nu zo speciaal?...

Translate »