Verwarring over genderidentiteit

mei 1, 2023

Home 9 Actualiteit 9 Verwarring over genderidentiteit
(Leestijd: 2 minuten)

In het begin schiep God de mens naar Zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen (Gen.1:27). Maar de zondeval in Genesis 3 had een diepgaand effect op de mensheid en bracht verwarring en zonde in ons bestaan. Dit had ook een invloed op hoe we onze genderidentiteit ervaren.

Een van de gevolgen van de zondeval was dat het oorspronkelijke ontwerp van God voor mannelijkheid en vrouwelijkheid werd verstoord. In plaats van harmonie en complementariteit tussen de geslachten, werden er spanningen en conflicten geïntroduceerd.

Na de zondeval zijn mensen meer geneigd om hun identiteit te baseren op wat ze zelf willen, in plaats van wat God bedoeld heeft. Hierdoor begrijpen en waarderen we de verschillen tussen mannen en vrouwen minder goed.

In onze huidige samenleving wordt genderidentiteit gezien als een persoonlijke keuze, iets wat we kunnen kiezen of veranderen. Dit leidt tot verwarring en conflict, omdat het niet overeenkomt met de Bijbelse visie op genderidentiteit als iets dat God ons heeft gegeven (Ps.139:13-14; Mat.19:4).

Bovendien richten we ons soms gemakkelijk op onze eigen persoonlijke gevoelens in plaats van ons te richten op wat Gods wil voor ons is. We kunnen geobsedeerd raken door ons eigen gevoel van identiteit en zijn geneigd te geloven dat onze gevoelens en verlangens de waarheid weerspiegelen. Dit is echter een misvatting, omdat onze gevoelens en verlangens vaak veranderlijk en misleidend kunnen zijn (Jer.17:9; Spr.14:12; Jak.1:14-15).

Daarom moeten we ons blijven richten op Gods ontwerp voor onze genderidentiteit en Zijn wil voor ons leven. We moeten begrijpen dat ons geslacht een essentieel onderdeel is van wie we zijn en waardevol is in Zijn ogen, ongeacht onze gevoelens of verlangens (1Kor.6:19-20).

In de Bijbel worden mannen en vrouwen vaak beschreven als complementair aan elkaar, waarbij ze elkaar aanvullen (Gen.2:18). God heeft ons op unieke wijze geschapen, met verschillende rollen en doelen in het leven. Deze rollen en doelen zijn niet gebaseerd op onze eigen gevoelens of verlangens, maar worden bepaald door Gods wil zoals beschreven in Zijn Woord.

Sommige mensen ervaren het gevoel dat hun biologische geslacht niet overeenkomt met hun innerlijke genderidentiteit. Deze ervaringen kunnen reëel zijn en oprechte worstelingen met zich mee brengen. Ook onder christenen! Het is hierbij belangrijk om te begrijpen dat de verwarring rond de genderidentiteit niet het gevolg is van Gods ontwerp, maar het gevolg van de zondeval. Deze zondeval heeft op ieder van ons een unieke uitwerking, maar niemand is eraan ontkomen.

Daarom hebben we te midden van welke verwarring dan ook maar één opdracht. We dienen ons te richten op Gods ontwerp en te vertrouwen op Zijn wil voor ons leven. Wanneer we dit doen, kunnen we de harmonie en vrede ervaren die Hij heeft bedoeld voor ons als mannen en vrouwen.

Translate »