Dit wordt zichtbaar door het gebrek aan vruchten van hun geloof, zoals goede werken om God te verheerlijken.

“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen,
dat zij uw goede werken zien en
uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

Jezus tijdens de bergrede, Matteüs 5:16


Dit Bijbelse principe is hééél belangrijk om in je achterhoofd te houden:

Goede werken zijn niet de reden van uw redding,
maar wel het bewijs van uw redding.

Wedergeboorte gaat gekenmerkt met een groeiend verlangen om de Heer te dienen, én met een groeiende zichtbaarheid van uw dienen van de Heer.

Is dit zichtbaar in uw leven?
Dank en prijs de Heer voor het machtig werk dat Hij in uw leven volbrengt.

Ontbreekt dit in uw leven?
Bekeert u en geloof het Evangelie. Roep God aan en vraag om gered te worden. Want Hij is een genadige God die van nature vergeving, genade en herstel schenkt aan de door zonde gebroken persoon.

Wereldsdenkende evangelischen

Bij een opwekking zou de wereld het echte christendom zien, in plaats van de statistieken gebaseerd op de vele wereldsdenkende evangelischen. Zij verschillen niet veel van de wereld, want ze zoeken dezelfde dingen als de wereld:

  • Meer geld
  • Meer veiligheid & zekerheid
  • Meer welvaart
  • Meer status

Waar zijn die trouwe christenen die de wereld laten zien door hun daden dat ze God liefhebben met alles wat ze hebben??

[weaver_youtube id=Ti6AA6NiXlE]