Theologie = de studie van God
Doxologie = een uitdrukking van aanbidding aan God, lofzang

Alle Theologie moet uiteindelijk leiden naar Doxologie!

Theologie zonder Doxologie = Orthodoxie (Dode, koude en starre leer)
Doxologie zonder Theologie = Idolatrie (Afgoderij, het aanbidden van een eigen creatie)

God is begaan met zowel Theologie als Doxologie omdat Hij wil dat wij Hem juist kennen zodat die kennis ons leidt naar lofprijs aan aanbidding van Hem.