God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

Wat een zonde (7/7)

De natuur van de mens is reeds bij de bevruchting verdorven (cf.Ps.51:7).  De stamvader van iedere mens op aarde is Adam en in hem hebben we niet alleen onze uiterlijke kenmerken meegekregen, maar ook onze natuur (Rom.5:19).  In die natuur zijn we als het ware gehuwd...

Wat een zonde (6/7)

Een wat arrogante jonge man vroeg eens aan een predikant op een spottende manier: "Jij zegt dat mensen die niet wedergeboren zijn een grote zondelast dragen.  Eerlijk gezegd", zei hij "voel ik er niets van.  Hoe zwaar is zonde?  Vijf kilo?  Vijfentwintig kilo? ...

Wat een zonde (5/7)

Wereldse personen, goddelozen, ongelovigen of niet-christenen, hoe je ze ook noemen wilt, kunnen niets doen met de juiste beweegreden.  Ze kunnen wel goede, zelfs bewonderenswaardige, daden verrichten, maar zullen dit nooit doen met de juiste motieven en daardoor...

Wat een zonde (4/7)

Onlangs stierf een Vlaamse jongen  op 23-jarige leeftijd nadat hij de strijd tegen zijn botkanker opgaf en besloten had om zich in een kunstmatige coma te laten brengen en zo 'in vrede' een einde te brengen aan zijn leven.  Anders dan vele anderen wilde hij zijn leven...

Geen heiligheid zonder zonde

"Groei in heiligheid gaat altijd gepaard met een toenemend bewustzijn van je eigen zondigheid in de ogen van God." Zac Poonen

Wat een zonde (3/7)

"Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis, ... Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het...

Wat een zonde (2/7)

In het vorig artikel zagen we vanuit Gods Woord dat zonde niet zomaar egoïsme of mensgericht denken is, maar veel verder gaat dan dat.  We omschreven zonde als "het missen van het doelwit, slechtheid, rebellie, ongerechtigheid, afdwalen, boosaardigheid, ronddolen,...

Wat een zonde (1/7)

"Alle mensen zondigen" (Rom.3:9; 5:12),  "niemand op aarde kan goed doen zonder te zondigen" (Pred.7:20) en "een ongelovige kan niets goed doen in de ogen van de Heer" (Spr.15:8; 28:9).  Op zich wel krasse uitspraken.  Wil dit dan zeggen dat alles wat een mens doet...

Het mysterie van het Christenleven…

[weaver_youtube id=oShIESAfQa8] Sola Scriptura (Enkel de Bijbel) Solus Christus (Enkel Christus) Sola Gratia (Enkel Genade) Sola Fide (Enkel Geloof) Soli Deo Gloria (Enkel God de eer)

Zondaars zondigen

"Ik ben geen zondaar, omdat ik zonde doe, maar ik zondig, omdat ik een zondaar ben.  Wij komen zo gemakkelijk tot de gedachte dat onze daden heel slecht zijn, maar wij zelf niet.  Terwijl God alle moeite doet om ons aan het verstand te brengen dat het met ons zelf...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »