"Hij moet groter worden en ik kleiner." Johannes de Doper (Joh.3:30, NBV)