Ooit al eens gevuld geweest met boosheid, drift, gram, gramschap, verbolgenheid, verontwaardiging, woede, kwaadheid, razernij of toorn?  Misschien...