"De Kennis is trots op dat ze zoveel heeft geleerd: de Wijsheid is nederig omdat ze niet méér weet." William Cowper