In gesprek met Jehovah’s getuigen (4)

Jehovah's Getuigen (JG) ontkennen dat de Heer Jezus Christus God is.  Ze noemen Hem wel een god, maar niet Jehovah -- de soevereine God.  In plaats daarvan leren zij dat Hij louter een schepsel is, een verheven engel, die door God werd geschapen en aan wie God...
Home 9 Tag: Vals evangelie
Welke hoop is er in u?

Welke hoop is er in u?

"Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is"...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »