God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

In gesprek met Jehovah’s getuigen (2)

Met Jehovah's Getuigen in gesprek gaan kan soms best wel lastig zijn.  Dikwijls is het moeilijk om nu net datgene aan te duiden wat hun leer tot een dwaalleer maakt.  Dat God de Schepper is van hemel en aarde zullen zij mogelijk al aanhalen voordat het in jouw...

Wat een zonde (4/7)

Onlangs stierf een Vlaamse jongen  op 23-jarige leeftijd nadat hij de strijd tegen zijn botkanker opgaf en besloten had om zich in een kunstmatige coma te laten brengen en zo 'in vrede' een einde te brengen aan zijn leven.  Anders dan vele anderen wilde hij zijn leven...

Wat een zonde (3/7)

"Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis, ... Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het...

Wat een zonde (2/7)

In het vorig artikel zagen we vanuit Gods Woord dat zonde niet zomaar egoïsme of mensgericht denken is, maar veel verder gaat dan dat.  We omschreven zonde als "het missen van het doelwit, slechtheid, rebellie, ongerechtigheid, afdwalen, boosaardigheid, ronddolen,...

Wat een zonde (1/7)

"Alle mensen zondigen" (Rom.3:9; 5:12),  "niemand op aarde kan goed doen zonder te zondigen" (Pred.7:20) en "een ongelovige kan niets goed doen in de ogen van de Heer" (Spr.15:8; 28:9).  Op zich wel krasse uitspraken.  Wil dit dan zeggen dat alles wat een mens doet...

Zij die God liefhebben (deel 1)

Door Hugo Bouter uit 'Gods heilsplan' Gods liefde en onze respons Meestal legt de Schrift de nadruk op de liefde van God tot

Wie zoekt, zal vinden!

"Beste wensen en een goede gezondheid!  Al de rest kunnen we kopen hé..." - Westerse mens, 21ste eeuw Als je slechts één iets zou mogen vragen aan de Here, als je één wens mocht doen die werkelijk zou uitkomen, wat zou jij verlangen?  Maw, wat is jouw grootste...

Vorm mijn vrije wil!

Here, vorm mijn wil, zodat deze echt vrij mag zijn! Wij willen allemaal onze eigen weg kiezen, maar wat een genade wanneer de Here die keus stuurt en er voor zorgt dat een vrije wil ook een goede wil is! De goddeloze zijn vrije wil, is niet meer dan dat hij...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »