In zijn commentaar op Efeze (p 200), vertelt James Montgomery Boice het volgende verhaal uit de geschiedenis van Kores, koning van Perzië. De vrouw...