Een schat in een aarden kruik

'Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.' 2Korinthe  4:7 Een christen is een rijk persoon.  Iemand die aan niets tekort komt en erop kan vertrouwen dat de Schepper van hemel en aarde hem...
Home 9 Tag: Paulus
Genade en vrede

Genade en vrede

“Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is: genade zij u en vrede van...

Een leven waard om te sterven

Een leven waard om te sterven

Stel je eens voor dat ik een week de tijd krijg om jou onopgemerkt te volgen.  Alles wat je doet of zegt zou ik kunnen volgen zonder dat je het zou...

Tegenstelling in Handelingen?

Tegenstelling in Handelingen?

Als we Handelingen 9:4-7 langs Handelingen 22:6-9 leggen, lijken we te kunnen vaststellen dat de Bijbel zich rechtstreeks tegenspreekt. We lezen...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »