Een schat in een aarden kruik

'Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.' 2Korinthe  4:7 Een christen is een rijk persoon.  Iemand die aan niets tekort komt en erop kan vertrouwen dat de Schepper van hemel en aarde hem...
Home 9 Tag: Nederigheid
Nederig gebed om nederigheid

Nederig gebed om nederigheid

O Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, hoor mij aanBevrijd mij, Jezus, van het verlangen geliefd te worden,van het verlangen verheerlijkt te...

Christen P.L.A.N.!

Christen P.L.A.N.!

Lucas 10:38-42 “Terwijl zij op reis waren, kwam Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Marta geheten, ontving Hem in haar huis. En deze had een...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »