Here, vorm mijn wil, zodat deze echt vrij mag zijn! Wij willen allemaal onze eigen weg kiezen, maar wat een genade wanneer de Here die keus stuurt en er voor zorgt dat een vrije wil ook een goede wil is! De goddeloze zijn vrije wil, is niet meer dan dat hij...