God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

Gesterkt door genade!

Vanop het schavot klinkt luid geroep van de ter dood veroordeelde misdadiger. 'Ik haat jullie allemaal!'. Grijnzend heft de beul zijn bijl boven het hoofd en richt vervolgens zijn blik tot de schout, wachtend op zijn bevestigend teken. Even lijkt de tijd stil te staan...

Wat een zonde (5/7)

Wereldse personen, goddelozen, ongelovigen of niet-christenen, hoe je ze ook noemen wilt, kunnen niets doen met de juiste beweegreden.  Ze kunnen wel goede, zelfs bewonderenswaardige, daden verrichten, maar zullen dit nooit doen met de juiste motieven en daardoor...

Geen heiligheid zonder zonde

"Groei in heiligheid gaat altijd gepaard met een toenemend bewustzijn van je eigen zondigheid in de ogen van God." Zac Poonen

Pracht van een vrouw

"Er is niets op aarde zo lieflijk als het hart van een vrouw, met Gods genade om haar liefde te leiden." Maarten Luther

Geen geloof zonder heiliging

"Geloof en heiliging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gehoorzamen van Gods bevelen betekent meestal ook dat we Gods beloften moeten geloven. Een definitie van geloof zou kunnen zijn: "De geopenbaarde wil van God gehoorzamen en Hem vertrouwen voor de...

Het mysterie van het Christenleven…

[weaver_youtube id=oShIESAfQa8] Sola Scriptura (Enkel de Bijbel) Solus Christus (Enkel Christus) Sola Gratia (Enkel Genade) Sola Fide (Enkel Geloof) Soli Deo Gloria (Enkel God de eer)

Zitten langs het Evangelie

Er lopen tal van Christenen rond die ooit het Evangelie voor waar hebben aangenomen, maar nu in zak en as zitten. Christenen die ooit een hoop hebben gezien die, toen ze die wilden grijpen, uiteen spatte als een luchtbel.  Christenen die, wanneer ze eerlijk zijn naar...

After God's Own Heart

Laten we God vandaag volgen met heel ons zijn.  Dat Hij de Heer mag zijn van onze levens.  Laat ons werkelijke volgelingen zijn van Jezus in de goddeloze cultuur van vandaag.  Laat ons met alle kracht streven naar heiligheid!  Laat ons mensen zijn naar Gods hart!

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »