Neem je kruis op en volg Mij!

Wat bedoelde Jezus eigenlijk toen Hij zei: ‘neem je kruis op en volg Mij’?(Matteus 16:24, Marcus 8:34, Lucas 9:23) Laten we beginnen met wat Jezus niet bedoelde.Veel mensen interpreteren “het kruis” met een last die ze moeten dragen in hun leven:Een moeizame relatie,...
Home 9 Tag: Heerschappij van Christus
Alles in Hem

Alles in Hem

"Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog ... en niet met Christus, want ... gij hebt de volheid verkregen in...

Christus houdt alles samen

Christus houdt alles samen

"Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op...

Ik geloof…

Ik geloof…

"...het (evangelie) is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft." (Rom.1:16) Hoe zit het nu eigenlijk?  Moet ik enkel geloven om gered...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »