God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

Hoe verspil ik mijn leven niet?

"...dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nú Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door mijn leven, hetzij door mijn dood. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin." (Fil.1:20-21) [weaver_youtube id=QkA9qnjMwGY]

Christendom is Christus

"Christendom is Christus. Het is geen filosofie, ja, zelfs geen religie. Onze Heer Jezus Christus is de Alpha en de Ome­ga, de Eerste en de Laat­ste. Met andere woorden, Hij is de enige Autoriteit." D. Martyn Lloyd-Jones

Alles in Hem

"Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog ... en niet met Christus, want ... gij hebt de volheid verkregen in Hem" (Kol.2:8-10) De westerse christenwereld wordt de laatste decennia aangevallen op een subtiele, haast onopmerkelijke,...

Christus houdt alles samen

"Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten;...

Ik geloof…

"...het (evangelie) is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft." (Rom.1:16) Hoe zit het nu eigenlijk?  Moet ik enkel geloven om gered te worden of zijn er toch nog steeds goede werken die meetellen?  Als ik toch enkel door geloof word gered, sola fide,...

De Verborgen Schat… (3)

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. (Mat.13:44) Gods Koninkrijk wordt verkregen door een transactie In...

Alles draait om Christus

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid, Amen. (Rom. 11:36)

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »