God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

Gesterkt door genade!

Vanop het schavot klinkt luid geroep van de ter dood veroordeelde misdadiger. 'Ik haat jullie allemaal!'. Grijnzend heft de beul zijn bijl boven het hoofd en richt vervolgens zijn blik tot de schout, wachtend op zijn bevestigend teken. Even lijkt de tijd stil te staan...

Ook genade na het kruis

"Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen." (Gal.5:1) Een Christen moet iedere dag in de Bijbel lezen en bidden.  Een Christen mag niet naar seculiere muziek luisteren. ...

Genade zo oneindig groot

"Vanmorgen keek ik naar onze ontbijttafel. Zo gewoon iedere dag. Opeens was ik mij ervan bewust dat dit ook de genade is van de Here die iedere dag voorziet." Frans Walraven

The power of the cross

Snik... weer een dag die bijna voorbij is, weer een blad vol gekribbel dat ik aan mijn Heer moet tonen... snik... dan vraag je je af ...waarom Heer?  Waarom hebt u ons zo liefgehad en doet U dat nog steeds?  Uw liefde, Uw genade, zo dichtbij en ik ...  vaak zo veraf!...

Gods liefde en genade in Eden

Het moeten vertrekken uit de hof van Eden, was een van de grootste geschenken die God ons gaf! Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, stierven ze zowel geestelijk als lichamelijk.  Door hen weg te sturen uit de hof van Eden handelde God niet wreed, maar bewees Hij juist...

Vrije wil en genade

Gevangenschap en bevrijding van de wil R.C.Sproul Sinds Pelagius en Augustinus met elkaar botsten over de vrije wil en de genade, is dit onderwerp steeds opnieuw opgedoken in de theologische discussies. R.C. Sproul geeft een overzicht van de historische standpunten....

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »