Gesterkt door genade!

Vanop het schavot klinkt luid geroep van de ter dood veroordeelde misdadiger. 'Ik haat jullie allemaal!'. Grijnzend heft de beul zijn bijl boven het hoofd en richt vervolgens zijn blik tot de schout, wachtend op zijn bevestigend teken. Even lijkt de tijd stil te staan...
Home 9 Tag: Genade
Geroepen om vrij te zijn!

Geroepen om vrij te zijn!

In Christus zijn we vrij 'Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn' — Paulus Wat is vrijheid? Wanneer ben je echt vrij? Kan iemand echt...

Davids overgrootmoeder

Davids overgrootmoeder

"En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: Bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader...

Genade en vrede

Genade en vrede

“Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is: genade zij u en vrede van...

Meer dan goedheid

Meer dan goedheid

Toen God aan Mozes voorbijging en zichzelf bekend maakte aan hem zei Hij: "HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van...

Ook genade na het kruis

Ook genade na het kruis

"Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen." (Gal.5:1) Een...

Gods liefde en genade in Eden

Gods liefde en genade in Eden

Het moeten vertrekken uit de hof van Eden, was een van de grootste geschenken die God ons gaf! Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, stierven ze zowel...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »