Wat met je naasten? “…Gij zult de Here, uw God, liefhebben… en uw naaste als uzelf… En wie is mijn naaste? … Die hem barmhartigheid bewezen heeft....