God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

De kerk kan niemand redden?!

'Mijn kerk kan mij niet redden en jouw kerk kan jou niet redden.  Dit komt doordat geen enkele kerk voor ons stierf.  Geen paus, geen bisschop, geen voorganger, geen evangelist kan ons redden omdat niemand van hen voor ons stierf.  Maar hier is de naam van Degene die...

Geen geloof zonder heiliging

"Geloof en heiliging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gehoorzamen van Gods bevelen betekent meestal ook dat we Gods beloften moeten geloven. Een definitie van geloof zou kunnen zijn: "De geopenbaarde wil van God gehoorzamen en Hem vertrouwen voor de...

Ik geloof…

"...het (evangelie) is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft." (Rom.1:16) Hoe zit het nu eigenlijk?  Moet ik enkel geloven om gered te worden of zijn er toch nog steeds goede werken die meetellen?  Als ik toch enkel door geloof word gered, sola fide,...

De Resoluties van Jonathan Edwards (4)

"Ik had (...) de grootste vreugde in de Heilige Schriften, meer dan in welk boek ook. Vaak als ik aan het lezen was, leek elk woord mijn hart te raken. Ik gevoelde overeenstemming tussen iets in mijn hart en deze zoete en krachtige woorden." Dit zijn enkele woorden...

Jezus is de Christus uit de Bijbel

We mogen nooit zeggen: "Het maakt niet uit wat je allemaal gelooft, zolang je maar in Jezus gelooft".  Als de Jezus waar we in geloven niet de Christus uit de Bijbel is, dan is hij alles behalve de echte Jezus. Ray Pritchard

Waarom 'geloof' jij in Jezus Christus?

Het Christendom telt vandaag wereldweid een 2 miljard gelovigen en is daarmee veruit de grootste religie.  Reden om te juichen of om over na te denken... Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »