God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

Wat is jouw einddatum?

Bij een waardevol pakket vinden we het vanzelfsprekend dat er een label wordt aangebracht dat anderen waarschuwt dat er voorzichtig mee moet worden omgegaan.  Maar als het om mensen gaat, lijkt het niet zo belangrijk dat anderen er voortdurend aan herinnerd worden dat...

Kinderen vaak onderschat

"Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat." (Deut.6:6-7) De woorden uit Deuteronomium 6:6-7 zouden in het hart van...

Rampen stellen ons geloof op proef

Volgens theoloog Albert Mohler laten de gruwelijke gebeurtenissen in Japan zien dat "de hele schepping zucht onder de zonde." Wel benadrukt hij dat gebed voorop staat: "We moeten bidden voor de mensen in Japan. We moeten bidden voor de levens die gered zijn en voor de...

Gebruik je vrijheid

"Je moet je vrijheid gebruiken om de waarheid te vertellen met de liefde als basis, maar wees niet bang om eerlijk en radicaal te zijn. Houd je niet stil uit angst voor weerstand, maar vertel over Jezus, de weg, de waarheid en het leven en laat de Here God de harten...

Verkondig Hem van pool tot pool

"O, kon ik maar meer doen voor Hem! O, dat ik een vlam van puur en heilig vuur was en duizend levens had om in de dienst van mijn dierbare Verlosser te besteden. Het zien van zoveel zielen die verloren gaan, raakt me diep en dat doet me verlan­gen, als het mogelijk...

Christenen ontmaskerd!

Wie zijn die mensen die 's zondags samenkomen als een 'gemeente'?  Wat zijn 'Christenen'?  Zijn dat speciale mensen?  Wat is nu de kern van hun geloof, dat wat zij "het Evangelie" noemen? Onderstaande clip geeft een prachtige presentatie van een lokale gemeente in San...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »