"Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is" (1Pet.3:15) Ieder Christen hoort op elk moment van de dag het evangelie te kunnen vertellen wanneer hier naar gevraagd wordt. ...