Wanneer we spreken over Simson dan denken  velen onmiddellijk aan de sterke held die Israël verloste van de Filistijnen.  De onoverwinnelijke man...