De weg naar rebellie

Een methode om te leren wat goed is, is het nagaan wat nu net niet goed is.  Het tegengestelde van gehoorzaamheid is rebellie, het in opstand komen.  Dus om te groeien in gehoorzaamheid, kunnen we best ook eens nagaan wat ons doet groeien in rebellie.  Anderzijds kan...
Home 9 Tag: Boosheid
‘k Ben Boos!

‘k Ben Boos!

Ooit al eens gevuld geweest met boosheid, drift, gram, gramschap, verbolgenheid, verontwaardiging, woede, kwaadheid, razernij of toorn?  Misschien...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »