Leiden alle wegen naar Rome?

“Alle wegen leiden naar Rome” is een gezegde dat wel eens gebruikt wordt om aan te geven dat er verschillende methoden zijn om een doel te bereiken.  Doorgaans is dit ook waar, dat heb ik zelf proefondervindelijk kunnen vaststellen toen mijn vrouw en ik ervoor kozen...
Home 9 Tag: Bergrede
Altijd prijs (3)

Altijd prijs (3)

In onze studie over huichelarij (Matt.6:1-8, 16-18) hebben we al onderzocht wat het precies is en hoe het te werk gaat.  Het is als een sluw monster...

Altijd prijs (2)

Altijd prijs (2)

En?  Heb je de voorbije week je levens eens nagegaan of mijnheer Huichelarij ook in jouw hart schuilt en af en toe naar buiten durft komen zoals...

Altijd prijs (1)

Altijd prijs (1)

Sostratos van Knidos is een architect die leefde rond 300 v.Chr.  Sostratos kwam uit Knidos. Hij wordt als de bouwmeester beschouwd van de grote...

Lichtgevend licht

Lichtgevend licht

Jezus' discipelen kregen niet enkel te horen dat ze het zout van de aarde waren, Hij ging Zijn rede verder met hun "licht van de wereld" te noemen. ...

Zoutend zout

Zoutend zout

Ken je dat, zo van die algemeen gekende uitdrukkingen die iedereen al eens heeft gehoord of gebruikt, maar die niet altijd even goed begrepen...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »