G.O.L.D. 4 Life

God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

Psalm 150 – Gods richtlijnen aangaande lofprijs

door feb 24, 2013

Psalm 150 is Gods uiteenzetting van richtlijnen hoe we Hem dienen te loven. Loven is iemand eren door prijzende dingen te zeggen over hem of haar. God geeft ons de opdracht Hem te loven.

De schrijver van deze psalm is onbekend maar de boodschap is glashelder… In Psalm 150 roept de psalmist heel Gods volk op om God te loven voor Zijn ongeëvenaarde grootheid.

De psalm is een halleluja-psalm omdat het begint én eindigt met het woord “Halleluja” wat “loof de Heer” betekent.

Psalm 150 is in te delen in 3 blokken die samen duidelijke instructies geven aangaande lofprijs:

 1. Waar God loven? (v1)
 2. Waarom God loven? (v2)
 3. Hoe God loven? (v3-6)

Hieronder volgt de tekstverklaring van elk blok.

A. Waar God loven? (v1)

1 Halleluja!
Loof God in Zijn heiligdom,
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.

Dit vers geeft aan waar God te loven is. Twee locaties worden benoemt:

 1. In Zijn heiligdom : vanuit het standpunt van de psalmist, een Jood onder het Oude Verbond, is dit Gods heiligdom op aarde, namenlijk de tabernakel (pre-tempel periode) of de tempel. Oftewel: op aarde.
 2. In Zijn machtig hemelgewelf : de woonplaats van God, de hemel.

God is te loven zowel op aarde als in de hemel.

En is dit niet de chronologie van een christen? Vanaf zijn wedergeboorte looft de christen God op aarde totdat de Heer hem thuishaalt om vervolgens zijn lofprijs verder te zetten in de hemel.

B. Waarom God loven? (v2)

2 Loof Hem om Zijn machtige daden,
loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

De psalmist geeft twee redenen op om God te loven:

 1. Om Zijn machtige daden : dit is wat God heeft gedaan. Welke machtige daden heeft God gedaan? Denk aan: de schepping, Zijn voorzienigheid, de verlossing, het oordeel.
 2. Om Zijn geweldige grootheid : dit is wie God is. Dit omhelst Gods essentie (heilig, eeuwig, geest, levend en drieëenig) en Gods karakter (rechtvaardig, goed, almachtig, alwijs, liefde, waarheid, soeverein, betrouwbaar, trouw …).

De redenen van lofprijs liggen in het wezen en werk van God. Dat zijn de juiste motieven.

Hoe vaak laten we ons uit balans slaan en loven we God alleen maar om wat Hij deed? En vaak nog alleen om wat Hij deed voor ons. En hoe vaak loven we God alleen maar om Zijn liefde? Als dat de focus is van lofprijs dan prijzen we God maar om een gedeelte van Zijn daden en één aspect van Zijn karakter, en negeren we al Gods overige werken en het hele overige spectrum van wie Hij is.

C. Hoe God loven? (v3-6)

3 Loof Hem met geschal van de bazuin,
loof Hem met luit en harp.
4 Loof Hem met tamboerijn en reidans,
loof Hem met snarenspel en fluit.

5 Loof Hem met helder klinkende cimbalen,
loof Hem met luid klinkende cimbalen.
6 Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.

Halleluja!

De psalmist geeft duidelijk aan op welke manier lofprijs mag plaatsvinden:

 1. Met instrumenten
 2. Met dans
 3. Met stemmen (= zang en verkondiging)

Laten we elk van deze nader onderzoeken.

1. God loven met instrumenten

De psalmist somt een hele reeks instrumenten op die gebruikt mogen worden in lofprijs. Interessant is dat hij elke instrumentensoort benoemt die toen bestonden:

 1. Snaarinstrumenten : luit, harp, snarenspel
 2. Blaasinstrumenten : bazuin, fluit
 3. Slaginstrumenten : tamboerijn, cimbalen

De enige instrumentensoort die niet wordt genoemd is de elektronische instrumenten omdat deze toen niet bestond.

We observeren dus dat de psalmist elke toen bekende instrumentensoort goedkeurt als middel om God te loven.

Is het niet heerlijk om te zien dat Gods Woord aangeeft dat elk instrument gebruikt mag worden? Laten we er dan ook naar streven om een mooie diversiteit aan instrumenten te benutten in onze kerkdiensten. Waarom zouden we ons beperken tot een paar soorten instrumenten als de Heer veel meer goedkeurt?

2. God loven met dans

De psalmist benoemt expliciet “reidans” in vers 3. Dit is een vorm van dans dat makkelijk te combineren valt met de tamboerijn. Dit is een typisch joods element. Het is geen sensuele maar een zedige dansvorm.

Is het niet interessant dat God in deze psalm Zijn volk oproept tot dans? Je kan dit deels classificeren als cultuur (in de zuiderse landen danst men eerder in kerken dan de westerse), maar het punt is dat zedige dans een integraal onderdeel mag zijn van lofprijs. Laten we dus niet iets verbieden wat God heeft goedgekeurd.

3. God loven met onze stem

De psalmist geeft in vers 6 deze opdracht:

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.

Zowel zang als spreken zijn vormen van stemgeluid en stemgeluid is uitgeademde lucht. De psalmist roept ieder mens op om zijn stem te gebruiken om de Heer te loven. Zowel zang als verkondiging mogen deel uitmaken van lofprijs.

Laten we dan ook inspanningen leveren om te durven zingen en onze stem verder te ontwikkelen. Wat een mooi geschenk van de Heer.

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Translate »