G.O.L.D. 4 Life

God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

Psalm 148 – Oproep aan het hele universum

door apr 3, 2013

Het hoogste doel van de gehele schepping is God te verheerlijken. Deze psalm herinnert ons aan deze glorieuze roeping. De auteur en achtergrond zijn onbekend maar ook deze halleluja-psalm is glashelder.

Psalm 148 is de oproep aan het hele universum om God te loven.

Drie doelgroepen worden expliciet opgeroepen om God te loven:

 1. Het hemelse koor (v1-6)
 2. Het aardse koor (v7-12)
 3. Het verlostenkoor (v13-14)

Hieronder volgt de tekstverklaring voor elke doelgroep.

A. Het hemelse koor (v1-6)

1 Halleluja!
Loof de HEERE vanuit de hemel,
loof Hem in de hoogste plaatsen.
2 Loof Hem, al Zijn engelen,
loof Hem, al Zijn legermachten.

3 Loof Hem, zon en maan,
loof Hem, alle lichtende sterren.
4 Loof Hem, allerhoogste hemel,
en water dat boven de hemel is.

5 Laten zij de Naam van de HEERE loven,
want toen Híj het gebood, werden zij geschapen.
6 Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd,
hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.

Deze psalm begint en eindigt met halleluja wat “looft de Heer” betekent; een imperatief om God te eren. Vervolgens beschrijft de psalmist specifieke groepen binnen het hemelse koor:

1. Hemelbewoners / engelen

Vers 1-2: De eerste plaats waar de psalmist naar kijkt is de hemel. Alle hemelbewoners worden opgeroepen God te loven. Met name de legioenen engelen horen God lofprijs te brengen. De hemel is een plaats van bruisende, levende lofprijs.

2. Hemellichamen

Vers 3-6: Vervolgens keert de psalmist zich naar de hemellichamen. Deze niet-levende entiteiten geven God lof en eer, ook al kunnen ze niet letterlijk spreken. Ze reflecteren de glorie van God (Ps. 19:2). Het zijn stille, zichtbare getuigen van Gods grootheid:

 • de zon: toont een fractie van Gods kracht en energie; toont ook Gods goedheid door de schepping te voorzien met licht en warmte.
 • de maan: toont Gods wijsheid en inzicht door de ingewikkelde fijnheid waarmee de maan invloed uitoefent op de aarde en de organismen op aarde.
 • alle lichtende sterren: toont Gods onmetelijke grootheid door het volume van het heelal, toont ook Gods oog voor schoonheid wanneer we de prachtige nevels en sterrenstelsels aanschouwen.
 • het water boven de hemel: toont de macht van God doordat Hij conform Gen 1:7 gigantische waterhoeveelheden (waarschijnlijk in gasvorm) achter en aan de grenzen van het universum heeft geplaatst met één bevel. De astronomie begint dit feit steeds meer en meer te observeren. Cfr. Huge Reservoir of Water Discovered in Space 30 Billion Trillion Miles Away”. 

Alle hemellichamen geven God glorie en eer omdat ze een vaste orde en structuur vertonen. Kosmos is Grieks voor harmonie. Dit toont weer een eigenschap van God: God is een God van orde en harmonie.

De hemellichamen hebben geen willekeurige, toevallige positie zoals de big bang theorie impliceert, maar een doordachte positie geplaatst door hun intelligente Schepper.

De big bang theorie is in strijd met de Bijbel. God is een God van orde en niets gebeurt toevallig. Laten wij Hem dan weerspiegelen en ook in alle gebieden van ons leven streven naar orde en harmonie.

 

B. Het aardse koor (v7-12)

7 Loof de HEERE vanaf de aarde,
zeemonsters en alle diepe wateren.
8 Vuur en hagel, sneeuw en damp,
stormwind, die Zijn woord doet.

9 Bergen en alle heuvels,
vruchtbomen en alle ceders.
10 Wilde dieren en alle vee,
kruipende dieren en gevleugelde vogels.

11 Koningen van de aarde en alle volken,
vorsten en alle rechters op aarde.
12 Jongemannen en ook meisjes,
ouderen en jongeren samen.

Na het hemelse koor te hebben opgeroepen om God te loven keert de psalmist zich nu tot het aarde koor. Niet alleen alle hemelbewoners maar ook alle aardbewoners ontvangen de opdracht God te loven.

Volgende groepen worden aangesproken:

1. Zeedieren (v7)

De psalmist begint met de zeedieren in de diepe wateren. In de diepste duisternis van de diepzee ontdekken we zeedieren die vaak het mooiste licht kunnen produceren. Van de kleinste vis (Paedocypris progenetica) tot de machtige blauwe vinvis, alle zeedieren geven God lof en eer omdat ze iets weerspiegelen van hun Maker.

2. Natuurelementen (v8)

De psalmist laat weten dat alle natuurelementen onder de controle zijn van God. Hij beveelt en de natuurelementen gehoorzamen. Alles in de atmosfeer boven de aarde reflecteert Gods glorie en getuigt van Zijn onveranderlijke grootheid. De natuurelementen getuigen van Gods onstopbare kracht.

3. Landvormen & vegetatie (v9)

De bergen tonen Gods majesteit en verhevenheid. De grasgroene heuvels getuigen van Gods schoonheid. Fruitbomen tonen de zoetheid van Gods voorzienigheid. De majestieuze cederbomen getuigen van Gods grootheid.

4. Landdieren & vogels (v10)

Ook de land- en luchtdieren dienen God te loven:

 • Wilde dieren: leeuwen, tijgers, beren, …
 • Alle vee: koeien, buffels, paarden, …
 • Kruipende dieren (insecten): duizendpoten, rupsen, …
 • Gevleugelde vogels: arenden, haviken, …

5. Alle mensen (v11-12)

De psalmist laat duidelijk blijken dat alle mensen van alle komaf God dienen te loven.

 • Groten & kleinen: van koningen tot hun onderdanen
 • Mannen & vrouwen: ongeacht geslacht
 • Jongeren & ouderen: ongeacht leeftijd

Niemand ontsnapt aan de oproep om God te loven. Geen enkel excuus houdt steek; elk mens heeft de opdracht om zijn Schepper te verheerlijken en te eren.

 

C. Het verlostenkoor (v13-14)

13 Laten zij de Naam van de HEERE loven,
want Zijn Naam alleen is hoogverheven,
Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel.
14 Hij heeft de hoorn van Zijn volk opgeheven,
de roem van al Zijn gunstelingen,
van de Israëlieten, het volk dat nabij Hem is.

Halleluja!

Na het aardse koor te hebben opgeroepen om God te loven keert de psalmist zich nu tot het verlostenkoor: alle verlosten gelovigen.

Vers 13: De naam van de Heer vertegenwoordigt alles wat God is; de volledigheid van Zijn karakter; de som van al Zijn kenmerken; de glorie van Zijn wezen. God is de allerhoogste en dus hoogverheven. Hij is uniek en troont over aarde en hemel. Een soevereine God die alle dingen leidt naar de raad van Zijn wil.

Vers 14: Deze hoogverheven Heer heeft de hoorn van Zijn volk opgeheven; een verwijzing naar Zijn kracht. Mogelijk denkt de psalmist aan hoe zijn volk Israël herstelt is na de vrijlating na 70 jaar ballingschap. Dit geeft hem extra reden tot lofprijs.

Hoe vaak prijs jij de Koning van het universum in jouw dagelijks leven? Het hele universum wordt in deze psalm opgeroepen God te loven; waar blijft jouw stem?

Reacties

1 Reactie

 1. Jedidja

  Dank je wel voor je mooie uitleg.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Translate »