De toegewijde kinderwerker

Kinderen zijn van onschatbare waarde en enorm geliefd in onze cultuur.  Waar er ooit een tijd is geweest dat de kinderen eerder een aanhangsel waren van de maatschappij, hebben ze nu een centrale plaats gekregen.  Dit laat zich zien in de vele speeltuinen, de talloze kinderfilms en de kindvriendelijke omgevingen die gecreëerd worden.  Mogelijk is er nooit in de geschiedenis zoveel aandacht geschonken aan de kinderen op zich.  Ook binnen de Kerk wordt er volop aandacht besteed aan de kinderen door de vele kinderwerkingen.

Gods Woord spreekt weinig tot niets over kinderwerk zoals we dat vandaag de dag kennen.  Het is dus geen explecitie opdracht, maar zeker ook niet verkeerd.  Kinderwerk behoort tot het vrije gebied dat God ons heeft gegeven.  Het kan dus op verschillende manieren vorm krijgen zonder per se beter of slechter te zijn.  Eén iets staat hierbij wel als een paal boven water: het leven van de kinderwerker laat een afdruk na op de kinderen.

J.R.Miller schreef dit boek oorspronkelijk aan het begin van de vorige eeuw om de medewerkers van de zondagsscholen, het kinderwerk van die tijd, te bepalen bij hun taak, opdracht en verantwoordelijkheid.  Op een levendige en praktische manier beschreef hij waar het kinderwerk op zich om gaat en richtte zich dan naar het meest essentiële hierin, het leven van de kinderwerker zelf. 

Translate »