G.O.L.D. 4 Life

God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

Omgaan met probleemmensen

door feb 5, 2009

Het is goed gezegd dat de kerk de enige vereniging in de wereld is waarin lidmaatschap gebaseerd is op de enige vereiste dat de kandidaat het lidmaatschap onwaardig is. De kerk is vol met problemen omdat het vol is van probleemmensen.

“En wij roepen u ertoe op, broeders, de ongeregelden terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben. Kijk uit dat niemand kwaad met kwaad aan iemand vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én ten opzichte van elkaar én ten opzichte van allen.”

– De apostel Paulus @ 1 Thessalonicenzen 5:14-15

De Heer wil dat jij deze groepen van gelovigen begrijpt zodat – in plaats van onder hun leden geteld te worden – je jouw geestelijke gaven zult gebruiken om hen te helpen.

Groep 1: De Afwijkenden

(de ongeregelden)

Kenmerken

 • Misschien zitten ze achteraan in de kerk of aan de randen.
 • Ze zijn als eerste weg na de dienst.
 • Omwille van apathie of rebellie weigeren ze betrokkenheid.
 • Ze zijn onwillig om verder te gaan dan een publieksmentaliteit.

Actie

 • “Hen terechtwijzen” (vers 14)
 • Als jij gelovigen kent die niet hun taak opnemen – niet hun gaven gebruiken, niet ondersteunend zijn voor de inspanning van het team – kom dan naast zulke individuen en probeer wat gezond verstand in hun hoofd te brengen.
 • Het hoort een zachte, liefhebbende waarschuwing te zijn met ook wat passie.
 • Je doet dit niet omwille van een of andere agenda die je hebt, maar omdat je niet wilt dat ze de onvermijdelijke gevolgen van geestelijke afzijdigheid ervaren.

Groep2: De Moedelozen

Kenmerken

 • Ze zitten bijeen in het midden. Ze willen niet te dicht bij de rand.
 • Uitdagingen zijn voor hen bedreigingen.
 • Ze zijn gesteld op vertrouwde dingen en dus houden ze vast aan tradities.
 • Ze zijn onwillig om dingen te doen die nog nooit eerder zijn gedaan.
 • Ze houden van wat veilig is.
 • Ze willen een risicovrij leven met absolute zekerheid.
 • Sinds absolute zekerheid onmogelijk is in dit leven, zijn ze meestal depressief.
 • Het ontbreekt hen de kracht om met de kerk naar buiten te treden en nieuwe bedieningen te proberen.
 • Ze vinden het moeilijk te evangeliseren want ze vrezen vervolging.

Actie

 • “Hen bemoedigen” (vers 14)
 • Als jij iemand kent die angstig, bezorgd, melancholisch, depressief of wanhopig is, dan wil de Heer dat jij naast hem of haar komt en een vriendschappelijk relatie ontwikkelt.
 • Welke bemoedigingen brengen de meeste bevrijding?
  • De bemoediging van gebed aan de God van alle bemoediging
  • De bemoediging van een verzekerde redding
  • De bemoediging van onze soevereine God die alle dingen ten goede gebruikt voor de gelovige
  • De bemoediging van de liefde van Christus
  • De bemoediging van de finale opstanding en het rechtzetten van alle onrecht

Groep 3: De Zwakken

Kenmerken

 • Ze zijn zo hypergevoelig voor zonde dat ze dingen als zonde zien die in werkelijkheid geen zonde zijn.
 • Ze zijn tot geloof gekomen uit een bepaalde zondige levensstijl.
 • Ze vrezen dat iets geassocieerd met die levensstijl hen terug sleept in hun oude gewoontes.
 • Ze zijn vatbaar voor een gewond geweten die hun kan leiden in meer zonde en meer zwakheid.
 • Een andere groep van zwakken zijn zij die steeds terugvallen in dezelfde zonden.
 • Ze zijn moreel zwak.

Actie

 • “Hen helpen” (vers 14)
 • We helpen de zwakken door hen op te richten en hen zo te houden.
 • Dat doen we door een vertrouwde omgang met hen op te bouwen (broederschap).

Groep 4: De Vermoeienden

Kenmerken

 • Je geeft veel en ontvangt weinig van deze mensen.
 • Ze vermoeien je in jouw investeringen.
 • Dit komt vooral tot uiting in discipelschaprelaties.
 • Hoe sneller je vooruit gaat, hoe groter de afstand wordt.
 • Ze zijn onderwezen maar volgen het onderwijs niet.
 • Hun levenswandel blijft niet overeenkomen met wat ze geleerd zijn.

Actie

 • “Geduld met hen hebben” (vers 14)
 • Hoe geduldig? Meer geduldig dan je bent geweest. Denk hoe geduldig God met jou is.
 • Geduldige compassie en persoonlijke liefde veranderen mensen – zelfs de vermoeienden.

Groep 5: De Kwaadaardigen

Het meest moeilijke is wanneer we lijden van pijnlijke behandeling en misbruik niet van de wereld, maar van onze eigen broeders en zusters in Christus. Het kan de diepste pijn veroorzaken, maar ook tot op dit niveau hoort ons christelijk geloof te werken.

Kenmerken

 • Ze kwetsen je rechtstreeks door je in je gezicht aan te vallen met boze woorden.
 • Ze kwetsen je onrechtstreeks door roddel en smaad te verspreiden achter je rug.
 • Ze elimineren je uit hun sociale kring of ze houden je uit een bediening omwille van jaloezie, bitterheid of boosheid.
 • Ze kunnen je godsvrucht stelen door seksuele zonde, door je huwelijk te verwoesten of jouw kinderen aan te zetten tot zonde.

Actie

 • “Vergeld niet maar jaag het goede na” (vers 15)
 • Alleen God heeft het recht om te vergelden.
 • Vergeld hun kwaadheid met jouw goedheid.

De gemeente doet het goed als een geheel wanneer de herders en de schapen samenwerken om de afwijkenden terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, de vermoeienden geduld te tonen, en de kwaadaardigen te vergelden met het goede.

Bijbelstudie gebaseerd op hoofdstuk 6 van “Anxious for Nothing” © 2006 by John MacArthur

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Translate »