“Hij moet groter worden en ik kleiner.”

Johannes de Doper
(Joh.3:30, NBV)