Nederig gebed om nederigheid

mrt 12, 2014

Home 9 Even bezinnen 9 Nederig gebed om nederigheid
(Leestijd: 1 minuut)

O Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, hoor mij aan
Bevrijd mij, Jezus, van het verlangen geliefd te worden,
van het verlangen verheerlijkt te worden,
van het verlangen geëerd te worden,
van het verlangen geprezen te worden,
van het verlangen verkoren te worden boven anderen,
van het verlangen geraadpleegd te worden,
van het verlangen goedgekeurd te worden.

Bevrijd mij, Jezus, van de angst vernederd te worden,
van de angst geminacht te worden,
van de angst een berisping te ondergaan,
van de angst vergeten te worden,
van de angst uitgelachen te worden,
van de angst onrechtvaardig behandeld te worden,
van de angst veracht te worden.

En Jezus, verleen mij de genade om te verlangen
dat men anderen meer liefheeft dan mij,
dat men anderen meer waardeert dan mij,
dat anderen meer aanzien in de wereld zullen genieten dan ik,
dat anderen gekozen worden, en ik opzij gezet word,
dat anderen geprezen worden, en ik onopgemerkt blijf,
dat men te allen tijd aan anderen de voorkeur geeft.

Dat anderen heiliger mogen worden dan ik,
als ik maar zo heilig word als nodig is.

(gebed overgenomen uit het boek “Honger naar Echtheid” van George Verwer, 1988)

 

Translate »