Meer dan woorden…

dec 25, 2008

Home 9 Interessante weetjes 9 Meer dan woorden…
(Leestijd: 4 minuten)

Sommigen noemen het de Bijbel, anderen maken er Gods Woord van, nog een ander spreekt over de Wet, weer een ander over de Geboden…

Waar spreken we eigenlijk allemaal over? Slaan al deze namen op hetzelfde? Is er een verschil?

Wat maakt dit alles nu zo speciaal? Waarom zo’n dure woorden voor een boek dat dezelfde lettertjes gebruikt als andere boeken in de winkel?

Wel… laten we eens in het boek zelf gaan graven tot we botsen op Psalm 19:8-11.

De wet des HEREN is volmaakt,
zij verkwikt de ziel;
de getuigenis des HEREN is betrouwbaar,
zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.
De bevelen des HEREN zijn waarachtig,
zij verheugen het hart;
het gebod des HEREN is louter,
het verlicht de ogen.
De vreze des HEREN is rein,
voor immer bestendig;
de verordeningen des HEREN zijn waarheid,
altegader rechtvaardig.
Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud;
en zoeter dan honig, ja, dan honigzeem uit de raat.

Merk je het ook op…?  In dit vers worden maar liefst 6 verschillende namen gebruikt om Gods Woord te omschrijven.  Zes unieke namen die telkens naar hetzelfde wijzen, het zijn dus synoniemen.

 • Wet des HEREN
 • Getuigenis des HEREN
 • Bevelen des HEREN
 • Gebod des HEREN
 • Vreze des HEREN
 • Verordeningen des HEREN

Wat opmerkelijk is in deze opsomming van synoniemen, is dat ze geen nutteloze herhalingen zijn.  Iedere naam voor Zijn Woord heeft God gekoppeld aan een prachtige eigenschap…

 • Wet des HEREN is volmaakt
 • Getuigenis des HEREN is betrouwbaar
 • Bevelen des HEREN zijn waarachtig
 • Gebod des HEREN is louter
 • Vreze des HEREN is rein
 • Verordeningen des HEREN zijn waarheid

Je zou dus ook kunnen zeggen dat Gods Woord volmaakt, betrouwbaar, waarachtig, louter, rein en waarheid is!

Alles wat in de Bijbel staat is volmaakt, betrouwbaar, waarachtig, louter, rein en waarheid.

Wanneer we dus in Gods Woord lezen, lezen we dus een betrouwbaar iets… maar… de telefoongids kan ook betrouwbaar zijn…?!

Er is nog meer te vertellen over Gods Woord, iets wat het uniek maakt t.o.v. alle andere boeken… het effect dat het kan hebben hebben op de lezer…

 • Wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel;
 • Getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.
 • Bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart;
 • Gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen.
 • Vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig;
 • Verordeningen des HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig.

En dat allemaal kan een telefoongids niet… 😉

Iedereen is op een of andere manier gebroken diep in zichzelf en weet dat er innerlijk vuile en vieze dingen kleven…
… Gods Woord verkwikt (verfrissen) (NASB, restore) en hersteld dat diepe binnenste!
Iedereen wil op z’n minst wijze beslissingen maken…
… Gods Woord geeft je deze wijsheid!
Iedereen is op zoek naar blijdschap en vreugde in zijn hart…
… Gods Woord verheugt het hart!
Iedereen wil een zuiver beeld hebben over zijn leven, niemand houdt van troebel beeld…
… Gods Woord verlicht de ogen waardoor je beeld weer helder wordt!
Iedereen wil zekerheden en vaste waarden hebben…
… Gods Woord zal nooit veranderen en voor eeuwig blijven bestaan!
Iedereen wil rechtvaardigheid…
… Gods Woord is rechtvaardig!

Anders gezegd, alles wat ik nodig heb hier op aarde, vind ik terug in Zijn Woord!  Gaat het nu over keuzes maken, kinderen en hun opvoeding, verdriet, blijdschap, vreugde, relaties, woede, onbegrip, … al mijn antwoorden vind ik terug in de Bijbel!

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. (2Tim.3:16-17)

‘k Weet niet hoe het met jou zit, maar als ik dit zo allemaal lees krijg ik meer en meer zin om te blijven graven in die rijkdom… en dan begrijp ik ook waarom de Psalmist het volgende schreef over Zijn Woord…

Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig, ja, dan honigzeem uit de raat.

Wel laat die goudgravers maar zoeken naar goudmijntjes, terwijl ik verder snoep van de zoete honing die ik dagelijks opnieuw vind in mijn schat binnen handbereik! ;o)

Translate »