G.O.L.D. 4 Life

God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

Liefde en fijngevoeligheid

door dec 20, 2008

In Filippenzen 1:9 lezen we de start van Paulus gebed voor de christenen te Filippi.

“En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid”

William Hendriksen geeft in zijn “New Testament Commentary” het volgende weer over dit vers. (“Introduction to the Epistle of the Philippians”, blz. 59)

Liefde

De liefde waar Paulus over spreekt is…

 1. een verstandige en vastberaden vreugde in de drie-enige God
 2. een spontane en dankbare uiting van de volledige persoonlijkheid aan Hem die Zichzelf geopenbaard heeft in Jezus Christus
 3. een diep en standvastig smachten naar de vooruitgang van Zijn koninkrijk en naar de echte voorspoed van al Zijn verlosten

Over het laatste schrijft hij vervolgens dat dit smachten bij iemand zichtbaar wordt…

 • in houding:
  van nederigheid, tederheid en een vergevende geest zelfs naar “vijanden”
 • in woorden:
  van bemoediging, waarheid en zachtaardigheid
 • in daden:
  van zelfverloochening, loyaliteit en aardigheid

Toepassing

Is uw levenswandel hierdoor gekenmerkt?
Heb jij die vreugde, uiting en smachten in jouw levenssstijl?
Zien de mensen rondom u dat u Christus dient in uw houding, woorden en daden?

Mijn antwoord is nog veel te weinig.
Hmmm… nu begin ik te begrijpen waarom Paulus dit bad voor zijn mede-christenen… 😉

Jetro

Reacties

1 Reactie

 1. Jaq

  Niets is sterker dan de liefde,
  leer mij Heer wat liefde is.
  Liefde lijkt zo ver te zoeken,
  want er gaat nog zoveel mis.
  Honger, oorlog, ziektes, rampen,
  waar kan ik mij vast aan klampen?
  Hoop, geloof en liefde zijn,
  volgens U het medicijn.

  Maar hoe kan ik liefde leren
  in een wereld vol geweld?
  Vallen zwakken en verdrukten,
  slechts het recht der sterken telt.
  Laat de mens de mens beminnen,
  Onze liefde zit van binnen.
  Daar zit onze liefdeskracht
  Daar en in de scheppingspracht

  Niets is sterker dan de liefde,
  ik voel nu wat liefde is.
  Liefde is niet ver te zoeken,
  ook al gaat er nog veel mis.
  Zit de wereld vol ellende,
  als ik niet de liefde kende.
  Deed het leven enkel zeer,
  dank U voor Uw liefde Heer

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Translate »