God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

Koppels die wachten met seks krijgen er uiteindelijk betere

door | jan 2, 2011 | Even bezinnen

Leestijd: 8 minuten

“Ik zou graag de Bijbelteksten willen zien, waarin staat dat je geen seks mag hebben voor het huwelijk (ook al ben je bij de persoon waarmee je gaat trouwen).  Aangezien je die teksten hoogstwaarschijnlijk zonder enig probleem gaat kunnen doorsturen en er dus geen seks voor het huwelijk mag zijn, vroeg ik me af hoe ver je dan mag gaan. Waar is de grens? En zou je dat ook kunnen verduidelijken met Bijbelteksten?”

A. Seks buiten het huwelijk?

Dat seks ter sprake komt bij een verliefd koppel is heel normaal.  Het is een natuurlijk, door God gegeven verlangen.  Een geschenk bedoeld om ons plezier te geven en onze intimiteit te kunnen uiten. Maar God heeft het geschenk van seksualiteit niet zomaar te raap gegooid, Hij heeft hierbij ook een plan ontworpen.  Om te weten welk plan en hoe te gebruiken moeten we gaan kijken in Zijn Woord waardoor we tot volgende stappen komen:

1. God heeft gemeenschap tussen man en vrouw bedoeld binnen het huwelijk. 

Hij schiep Eva voor Adam omdat hij een partner nodig had die vergelijkbaar was voor hem.  Hij had nood aan gezelschap, een relatie en intimiteit.  Zo stelde God het huwelijk in als een onschendbare en eervolle relatie om aan deze noden van Adam te voldoen (Gen. 2:23-25).  In Mat. 19:4-6 wordt dit nogmaals bevestigd doordat “een man zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet.” Ze zullen dus pas tot een vlees zijn nadat ze het ouderlijk huis hebben verlaten en God ze heeft samengevoegd (huwelijk).  In 1 Cor. 6:16 kan je duidelijk afleiden dat er met “tot een vlees worden” duidelijk gemeenschap wordt bedoeld. 

2. Doorheen de gehele Bijbel worden we opgedragen om alle vormen van seksuele onzedigheid te vermijden.

Zie Hand. 15:29 ; Rom. 1:29 ; 1 Cor. 6:13-18Gal. 5:19 ; 1 Thes. 4:3.  Dat God belang stelt aan seksuele reinheid is duidelijk in het OT (Deut. 22).  In het NT zegt Paulus duidelijk dat iemands brandende verlangens bevredigen voor het huwelijk geen optie is voor een gelovige (1 Cor. 7:2,8-9). Gemeenschap buiten het huwelijk is hoererij. Dit is een gruwel in Gods ogen (Hebr. 13:4; 1 Kor. 6:9). Het is dus zonde in Gods ogen en dus iets dat we moeten mijden als christenen. 

3. Als we genieten van andermans lichaam (mentaal of fysisch) door seksueel genot buiten het huwelijk, maken we ons schuldig aan begeerte. 

Ex. 20:17 zegt: “Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.” Begeren betekent, verlangen, plezier halen uit, genoegen scheppen met.  Het punt waar het om draait is dat je niet mag nemen wat niet van jou is.  Je mag niet onrechtmatig genoegen scheppen in wat niet aan jou toebehoort.  Je kan jezelf de vraag stellen: “ben ik egoïstisch genoegen aan het scheppen in het begeren van iets dat niet van mij is?”  Onze lichamen behoren aan God toe en aan onze (toekomstige) echtgenoot (1 Cor. 6:19; 7:4). 

4. Als volgelingen van Christus moeten we ons gedrag, beslissingen en gedachten laten leiden met het principe van de liefde.

Zie Matt. 22:37-40.  Wat betekent het om je vriendin lief te hebben?  Liefhebben betekent dat je het welzijn van je vriendin (zowel op korte  als lange termijn) boven je eigen verlangens plaatst.  Liefhebben is respecteren en beschermen (1 Cor. 13:4-7).  We moeten onze bedoelingen en handelingen testen door ons de volgende vragen te stellen:

  • “Ben ik echt aan het zoeken wat God van me verlangt?”
  • “Stel ik het welzijn van mijn vriendin boven mijn verlangens, dus hou ik van deze persoon?”
  • “In welke mate is mijn relatie bestand tegen de test der liefde?”

Conclusie

We worden echter opgegroeid in een wereld waarin gemeenschap buiten het huwelijk als ‘normaal’ wordt beschouwd.  Sterker zelfs, het wordt zelfs aangemoedigd, “je moet toch weten welk vlees je in de kuip hebt voor je beslist een leven lang te delen” is een gekende smoes.  Maar buiten de verbintenis van het huwelijk is het slechts een oppervlakkige illusie van intimiteit.  Het is niets meer dan erotische stimulatie en/of een tijdelijke vlucht van de eenzaamheid.  Uiteindelijk leidt het naar zondige perverse uitingen en doet het de wanhoop en de gebrokenheid bij de mensen alleen maar toenemen omdat deze manier van intimiteit nooit tot bevrediging zal leiden.

Dit is dus ver weg van wat God bedoeld heeft voor Zijn kinderen.  God houdt van ons en wil het beste voor ons. Hij heeft ons alle goede dingen gegeven om van te genieten, inclusief seks (Joh. 13:34 ; Jak. 1:17).  Dus hoe kunnen we het best genieten van seksualiteit?  Binnen de veiligheid van de verbintenis van het huwelijk want daar belooft God de zegen.  Gods zegen zit in de gehoorzaamheid aan Zijn Woord.  Binnen een liefdevol huwelijk is er zekerheid, verantwoordelijkheid en een verbintenis om te werken aan de relatie in moeilijke tijden.

B. Waar ligt de grens?

Nu dan de volgend vraag: “waar ligt dan de grens, buiten gemeenschap met mekaar?”.  Hier spreekt de Bijbel niet specifiek over.  Je vindt geen exacte omschrijving terug van wat wel en wat niet toegelaten is buiten het huwelijk.  Hier geeft God ons een bepaalde vrijheid, rekening houdend met al wat we juist hebben besproken.  Toch is het wijs om jezelf voor te bereiden voor je in een ‘romantische’ situatie belandt of voor je beslist om verdere stappen te zetten.

1. Bepaal op voorhand samen waar de grens ligt. 

Wacht niet op een passioneel moment om te beslissen wat over de grens is.  Handjes houden, warme knuffels en kussen zijn allemaal natuurlijke uitdrukkingen van echte liefde en duidelijke gevoelens voor een persoon.  Als dergelijke aanrakingen je lusten niet opwekken en het gebeurt uit puur respect voor de ander, kan het worden bestempeld als een toegelaten en te verantwoorden aanraking.  Er zijn echter meer intieme fysische uitdrukkingen die je beter bewaart voor binnen het huwelijk.  Ze zijn bedoeld om te stimuleren, te prikkelen en de climax te bereiken in seksuele omgang.  Deze handelingen kan je beter vermijden buiten het huwelijk omdat hun bedoeling is om het lichaam voor te bereiden om gemeenschap.  Voorbeelden hoef ik je waarschijnlijk niet op te sommen (borsten strelen, geslachtsdelen aanraken, orale seks,…)  Je merkt al dat deze grens relatie gebonden is.  Maar als hetgeen je doet lusten bij jou of de ander opwekt, is het beter om een stapje terug te zetten om te voorkomen dat je de controle verliest doordat je op dat moment te zwak bent om morele beslissingen te maken en niet meer denkt met je hoofd. 

2. Luister naar dat stemmetje in je hoofd, je geweten!

Als je iets doet of in een situatie belandt die jou ongemakkelijk, schuldig of te ver gaan doet voelen, moet je luisteren naar deze gevoelens.  Ze zijn er om een reden.  God heeft ons uitgerust met een geweten om onszelf te beschermen.  Het is een manier die Hij gebruikt om te communiceren met ons.  De gevoelens die je dan krijgt zijn vroege waarschuwingen om innerlijke beschadiging te voorkomen.  Je moet vertrouwen op deze gevoelens, ze beantwoorden en dit steeds weer opnieuw blijven oefenen.  Schending van je geweten doet je geloof schade aan en is zonde (Rom. 14:22-23). 

3. Beeld je in dat je vriendin je toekomstige partner is.

Dat is niet zo moeilijk hé?!  Nu beeld je je eens in dat je huidige vriendin de partner is van een ander (Dus op dat moment nog geen relatie heeft met jou voor alle duidelijkheid).  Hoe zou jij willen dat die relatie was opgebouwd?  Hoe ver zou jij willen dat deze relatie op seksueel gebied zou geraken?  Wat zou voor jou dan ’te ver’ betekenen?  Beeld je dan als laatst eens in dat je huidige vriendin de toekomstige partner van een ander is.  Hoe ga je haar verlaten?  Een beetje gebruikt?  Zou jij jou toekomstige partner zo willen ontvangen?  Hoe wil jij dat je zuster behandelt wordt in een relatie? Hoe wil jij dat je broeder zich gedraagt?Deze kleine oefening zet je relatie even in perspectief, omdat we allemaal mensen rondom ons hebben die ons zo dierbaar zijn dat we ze willen lief hebben en beschermen.  Zo moeten we dan ook de persoon benaderen waarmee we een relatie hebben, als iemand speciaal om lief te hebben en eervol te behandelen.Je bent pas echt zeker dat iemand jouw huwelijkspartner zal worden als je getrouwd bent.  Tot die dag bestaat de kan dat je omgang hebt met iemand die is weggelegd om met een ander te trouwen.

Conclusie

Wachten met gemeenschap voor het huwelijk kan enorm moeilijk zijn en dikwijls zelfs frustraties opwekken.  We zijn dan ook dikwijls geneigd om toe te geven aan de zaken die ons onmiddellijk genoegen scheppen.  Een man en een vrouw die verleid worden om toe te geven aan hun sterke seksuele verlangens doen er goed aan om hun strijd ‘samen’ voor God te leggen, op Hem te vertrouwen in al hun noden, wijsheid en zelfbeheersing te gebruiken om te voorkomen dat ze in hun brandende verlangen verstrikt geraken.

Ook al weet je met heel je hart dat je met die vriendin wil trouwen, ze behoort jou pas toe na het huwelijk!  Jij kent Gods plan niet met jou en met haar waardoor alles misschien anders uitdraait dan jij hebt gepland.  Een ding weet is zeker, dat iedere toets van je geloof een verrijking is voor jezelf en de personen rondom je.

C. Koppels die wachten met seks krijgen er uiteindelijk betere!

Recent onderzoek toont aan dat het bewaren van intimiteit voor in het huwelijk een rechtstreekse zegen met zich meebrengt.  Dit las ik in onderstaand krantenartikel:

“Koppels die met seks wachten tot na het huwelijk, hebben een meer stabiele, gelukkigere relatie en ook betere tijden in bed. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie waarvoor 2.000 getrouwde mannen en vrouwen ondervraagd werden.

Niet te vroeg toegeven aan de verleiding blijkt lonend. Koppels met geduld beoordeelden de stabiliteit hun relatie beduidend beter – 22 procent – dan koppels die wel voorhuwelijkse seks hadden. De tevredenheid over hun relatie lag 20 procent hoger. De communicatie werd 12 procent hoger gewaardeerd en de “seksuele kwaliteit” 15 procent. De resultaten van de studie verschijnen in het vaktijdschrift Journal of Family Psychology.

“Een relatie bestaat uit meer dan seks, maar we stelden vast dat koppels die langer wachten met seks uiteindelijk gelukkiger zijn met het seksuele aspect van hun relatie. De oorzaak, zo denken we, is dat deze koppels hebben geleerd om te praten en ook de nodige vaardigheden hebben om relatieproblemen aan te pakken”, aldus professor Dean Busby van de Brigham Young University’s School of Family Life in de Amerikaanse staat Utah.

Voor paren die wel wachtten met betrekkingen tot later in hun relatie, maar nog voor het huwelijk, waren de veronderstelde voordelen maar half zo groot.”

bron: www.Zita.be, 28 december 2010, 08:49

Waar professoren hun hersenen breken over zulke ‘verrassende’ ontdekkingen kan ook hier ieder kind van de Heer weer gaan staan in eenvoud van geloof en beamen:

“Wat God zegt in Zijn Woord is waarheid en het allerbeste voor mij.”

Wereldschokkend, maar niets nieuws.

Soli Deo Gloria

Translate »
%d bloggers liken dit: