Kinderen hebben ingebouwd geloof in God?!

jan 11, 2009

Home 9 Actualiteit 9 Kinderen hebben ingebouwd geloof in God?!
(Leestijd: 3 minuten)

Evolutietheorie is onnatuurlijk voor het menselijk brein

Wetenschappelijke onderzoeken van de laatste 10 jaar tonen aan dat jonge kinderen een ingebouwde neiging hebben om in God of in een ‘hoger Wezen’ te geloven. Dat beweert Dr. Justin Barrett, een leidinggevende onderzoeker van het Centrum voor Antropologie en Verstand aan de Engelse Universiteit van Oxford.

Het geloof in God zou voor kinderen vanzelfsprekend zijn omdat kinderen automatisch aannemen dat alles in de wereld met een bepaald doel geschapen is. Volgens Barrett hebben kinderen ook dit geloof als ze hier thuis en op school niet in onderwezen worden. Zelf kinderen die op een onbewoond eiland zouden worden grootgebracht, zouden in God gaan geloven.

‘Het leeuwendeel van het wetenschappelijke bewijs van ongeveer de laatste 10 jaar heeft aangetoond dat er tijdens de natuurlijke ontwikkeling in het brein van kinderen veel meer ingebouwd is dan we vroeger dachten. Dat is inclusief de aanleg om de wereld om hen heen te beschouwen als ontworpen, met een doel, en dat daar een bepaalde vorm van Intelligentie achter moet zitten,’ verklaarde Barrett in het BBC-radioprogramma Today.

In één studie werd kinderen van zes en zeven jaar gevraagd waarom er vogels bestaan. Er kwamenantwoorden zoals ‘om mooie muziek te maken’, en ‘om de wereld er fijn uit te doen zien’. Barrett zei dat diverse studies aantonen dat kinderen eerder de neiging hebben om in het creationisme te geloven dan in het evolutionisme, ongeacht wat hun ouders en leraren hen voorhouden.
Hij voegde er aan toe dat antropologen hebben ontdekt dat in sommige culturen kinderen automatisch in God geloven, zelfs als iedere religieuze opvoeding hen onthouden is.

De normale en natuurlijke ontwikkeling van de hersenen van kinderen doet hen neigen tot het geloof in een Goddelijke scheppingen een ‘Intelligent ontwerp’ hiervan. De evolutietheorie staat hiermee in contrast, is onnatuurlijk voor het menselijke brein en relatief moeilijk te geloven. (http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html)

Lees dan nu eens volgende bijbelverzen…

Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. (Psalm 8:3)

(“…In één studie werd kinderen van zes en zeven jaar gevraagd waarom er vogels bestaan. Er kwamen antwoorden zoals ‘om mooie muziek te maken’, en ‘om de wereld er fijn uit te doen zien’. …”)

Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 20Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien,zodat zij geen verontschuldiging hebben. 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden,23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. (Rom.1:18-23)

(…Het geloof in God zou voor kinderen vanzelfsprekend zijn…)

‘k Denk niet dat ik nog verdere uitleg moet geven zeker… ;o)

Geniet van Gods zuivere onfeilbare woord want het is dé bron van alle wijsheid!

Translate »