Bijbellessen voor Kids

Expeditie 3

Op de derde expeditie leren we Jezus kennen als Heer en Verlosser.  Samen met Zijn discipelen ontdekken we meer over Gods Koninkrijk en hoe het Evangelie ons hier naartoe leidt.  Daarnaast worden we getuigen van hoe de Heilige Geest de gemeente bouwt en voorbereidt op de toekomst.

-Een jaar in de voetsporen van Jezus-

Translate »