Bijbellessen voor Kids

Expeditie 1

De eerste expeditie begint prachtig, maar al gauw wordt de reis door zonde bezaaid met ellende en verdriet.  Toch laat God mettertijd meer van Zijn liefde en goedheid zien door Zichzelf kenbaar te maken als de Verlosser.  Ondanks veel ongehoorzaamheid blijft God trouw aan Zijn Woord.

-Een jaar wandelen met God-

Translate »