Bijbellessen voor Kids

Expeditie

Neem kinderen mee op een avontuur doorheen de Bijbel en laat hun ontdekken hoe levend Gods Woord nog steeds is.

Overzicht van alle Expedities

– lessen –

Expeditie 1

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Kerst
Pasen
Hemelvaart
Pinksteren

 

– lessen –

Expeditie 2

Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
Samuel
Koningen
Ezra, Esther en Nehemia
Daniel en Jona
Kerst
Pasen

– lessen –

Expeditie 3

Het leven van Jezus
Handelingen
Openbaring

– lessen –

Extra Thema's

De vervolgde Kerk
Hemel en hel
Hoe kies ik?
Wereldse feesten
Allerlei

Wat is Expeditie?

Een gratis lesmethode

Een samenhangend geheel van Bijbellessen voor kinderen van 4-12 jaar. Volledig gratis digitaal te downloaden.

Interactief

Sterk gericht op interactie tussen de lesgever en de kinderen. Voor de kinderen van 6-12 jaar zijn de Bijbellessen geschreven in vraag- en antwoordformaat. Dit verzekert tijdens iedere les de betrokkenheid van de kinderen en geeft de lesgever de mogelijkheid om na te gaan of de kinderen het allemaal goed begrijpen.

Eenvoudig in opmaak

Iedere les bevat een voorblad dat de kern van de les, doelstellingen en toepassingen omschrijft zodat de lesgevers een idee hebben van wat ze de kinderen kunnen leren. Daarnaast is er ook gezocht naar gepaste ideeën en activiteiten die de kinderen extra helpen om de les te begrijpen en te kunnen herhalen.

Bijbels en God-gecentreerd

Speciaal ontworpen voor ouders en kinderwerkers die ernaar verlangen om het hele Woord van God te vertellen aan de volgende generatie.

Gezinsgericht

Bruikbaar binnen het hele kinderwerk of gezin, dus zowel bij de allerkleinsten als bij de oudere kinderen tot 12 jaar. Iedere week kunnen al deze kinderen op eigen niveau genieten van dezelfde lessen. Dit maakt dat ouders thuis het behandeld Bijbelgedeelte achteraf verder kunnen bespreken met hun kinderen.

Chronologisch

In een periode van drie jaar worden systematisch alle historische boeken van het Oude Testament, het leven van Jezus en lessen uit Handelingen en Openbaring behandeld.

Toerustend

Het differentieert zich door de uitgebreide achtergrond bij iedere les die de lesgever steeds meer dan voldoende toerust om Gods Woord door te geven aan de kinderen.

Hoe is elke Expeditie opgebouwd?

Iedere les bestaat uit een 12-tal onderverdelingen die elk op zich op een bepaalde manier bijdragen aan je voorbereiding.

De eerste pagina van iedere les bevat de kern en doelstellingen van de les. Hierop vind je een algemeen overzicht. Denk eraan: je zal niet alles kunnen onderwijzen! Schrijf op voorhand op welk onderwerp je extra wilt belichten en welke doelstellingen je wilt bereiken. Voor, tijdens en na je voorbereiding kunnen deze notities dienen ter controle om te zien of je niets hebt overgeslagen of ergens teveel bent afgeweken van de tekst.

 

 

Bij iedere les is een uitgebreide achtergrond beschreven die de lesgever hoofdzakelijk ondersteuning biedt tijdens de voorbereiding van de les. Deze achtergrond dient als aanvulling en niet ter vervanging van het Bijbelgedeelte. Het is dan ook aangeraden om deze achtergrond pas te lezen nadat je het Bijbelgedeelte zelf één of meerdere keren hebt gelezen.

 

De lesmethode is bedoeld om de lesgever voldoende toe te rusten in de voorbereiding van de Bijbelles. Omdat er binnen het kinderwerk ook veel jongeren actief betrokken zijn, is de achtergrond in goed begrijpbare taal opgesteld. Soms was het gebruik van een niet alledaags woord toch aangeraden of noodzakelijk. Deze woorden zijn hierin dan alfabetisch opgesomd en verklaard.

Tijdens het opstellen van de lessen kwamen we soms interessante informatie tegen die bijvoorbeeld een bepaalde naam of plaats wat uitgebreider behandelde. Om in de achtergrond niet te zeer af te wijken, zijn deze dan opgenomen in een apart onderdeel.

De Bijbelles is een voorbeeldles a.d.h.v. vraag en antwoord. Die helpt de kinderen actief na te denken over de les. Hierbij is een korte inleiding en samenvatting toegevoegd. Deze les dient niet perse als voorleesmateriaal, maar eerder als hulpmiddel bij de persoonlijke voorbereiding van de lesgever. Deze Bijbelles wordt best gebruikt bij een leeftijdsgroep van 6-12 jaar.

Gods Woord onderwijzen kent nooit een te vroege start. Omdat het niet altijd even gemakkelijk is om een Bijbelles voor te bereiden voor de allerkleinsten, is er steeds bij iedere les een crècheles uitgeschreven. Deze kan in principe gewoon worden voorgelezen, maar dit hoeft niet. Het doel van deze les is om de lesgever een idee te geven hoe een les uit het te behandelen Bijbelgedeelte er kan uitzien voor de allerkleinsten van 3-5 jaar.

(Bij het schrijven van deze lessen is met toestemming geregeld gebruik gemaakt van de kinderbijbels “Dagboekbijbel”, Rhona Davies, Benjamin-Heerenveen, 2007; “Mijn eerste Bijbel”, Pat Alexander, Vuurbaak – Barneveld, 1998; “Kleutervertelboek voor de Bijbelse geschiedenis”, Anne de Vries, Callenbach, 1995 en “Groot Bijbels dagboek voor jong en oud”, B.J.van Wijk, De Banier, 1995.)

De lesmethode is zo opgebouwd dat er steeds een aantal weken een bepaald Bijbelvers extra onder de aandacht wordt gebracht. Dit vers komt dan uit een gedeelte dat gedurende die weken behandeld wordt en vormt een kernvers. Dat vers wordt gedurende die weken iedere week herhaald. Om de kinderen te helpen met het inprenten van dit vers worden er ook creatieve manieren beschreven.

Dit gedeelte bevat ideeën die de lesgever helpen om de Bijbelles te introduceren of de les van de vorige week te herhalen. Dat wordt ook wel het anticiperend gedeelte genoemd. Voor kleuters kan het bijvoorbeeld zijn dat je eerst moet uitleggen wat een ‘slechte houding’ is vooraleer je aan de les kunt beginnen. Of is het noodzakelijk dat je eerst uitlegt wat een herder of soldaat doet. De les is voor de kinderen zinloos als ze bepaalde concepten of woorden niet begrijpen. Het idee van de ijsbrekertjes is om de kinderen te wijzen naar de komende les. In feite zijn het kleine voorstukjes.

Om de les op een creatieve manier te herhalen of om de toepassing langs een andere manier te benaderen zijn er creatieve knutselwerkjes toegevoegd. Deze bieden de lesgever de kans om enkele waarheden wat extra in de verf te zetten zodat de kinderen ze beter kunnen onthouden. Ook bieden deze knutselmomenten de mogelijkheid om de Bijbelles in groep verder te bespreken.

Net als de knutselwerkjes bieden de knutselactiviteiten de mogelijkheid om de boodschap van de les creatief te brengen naar de kinderen. Bij de knutselactiviteiten zijn vooral spelletjes opgenomen die op een of andere manier verband houden met de les. Hierbij wordt de cognitieve ontwikkeling van ieder kind op verschillende manieren gestimuleerd.

Aan het eind van iedere les is een handreiking voor de kinderen bijgevoegd. Deze handreiking bevat de titel, het Bijbelgedeelte, het memorievers en enkele samenvattende vragen van de les. Het is de bedoeling dat ieder kind na de les een afgedrukte versie van deze handreiking mee krijgt zodat het deze thuis samen met de ouders kan invullen. Enerzijds wordt de boodschap van de les hierdoor nogmaals herhaald en anderzijds worden de ouders betrokken met de Bijbellessen die hun kinderen krijgen onderwezen zodat ze hier doorheen de week verder mee aan de slag kunnen.

Iedere les bevat twee kleurplaten. Deze kunnen enerzijds dienen als visueel hulpmiddel bij het geven van de les en anderzijds om het knutselmoment vorm te geven. Iedere kleurplaat illustreert een bepaald facet uit het te behandelen Bijbelgedeelte. Vaak geven ze de kinderen een beter inlevingsvermogen om de les te kunnen begrijpen en toe te passen.

Mogelijk ook interessant voor jou

De mooiste aardbeien

Hoe mijn peuter met zijn vinger in een aardbei me Gods liefde liet zien. Zaterdagochtend! Ontbijten, de kleintjes aankleden en met hun vertrekken naar de winkel om boodschappen te doen....

Hoe stel ik mijn kinderen gerust na de aanslagen?

De 21ste eeuw lijkt wel begonnen te zijn als 'de periode van het terrorisme'.  Al jarenlang horen we berichten van de ene aanslag na de andere.  De voorbije aanslag in Brussel was dan ook...

De weg naar rebellie

Een methode om te leren wat goed is, is het nagaan wat nu net niet goed is.  Het tegengestelde van gehoorzaamheid is rebellie, het in opstand komen.  Dus om te groeien in gehoorzaamheid,...

Onderwijzen met een hoger doel

Door onze creativiteit en ijver blijmoedig en in vertrouwen op God te ontplooien maken we Hem groot in ons werk (cf. Kol.3:23). Iedere generatie staat op de schouders van de vorige...

Jong geleerd is oud gedaan!

Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. (Spr.22:6) “ Kinderen zijn nog te klein om onderwezen te worden uit de Bijbel. ...

Kinderen opvoeden heeft eeuwigheidswaarde!

"Het opvoeden van kinderen... als je er niets voor doet gaat het vanzelf, als je er moeite voor wilt doen kost het tonnen energie!" Kinderen grootbrengen is niet hetzelfde als ze...
Translate »