“De Kennis is trots op dat ze zoveel heeft geleerd: de Wijsheid is nederig omdat ze niet méér weet.”

William Cowper