‘k Ben Boos!

apr 19, 2009

Home 9 Geloofsgroei en heiliging 9 ‘k Ben Boos!
(Leestijd: 3 minuten)

Ooit al eens gevuld geweest met boosheid, drift, gram, gramschap, verbolgenheid, verontwaardiging, woede, kwaadheid, razernij of toorn?  Misschien gaat nu zelfs een belletje rinkelen als je deze opsomming leest en komt er een voorbeeld uit jouw leven naar voren.  Niemand zal kunnen ontkennen dat deze gemoedstoestand gekend is in het hart van ons allemaal.

Kinderen worden soms op de vingers getikt als ze de woede in hun hart uiten terwijl volwassen aangeraden worden “zich niet druk te maken”.  Maar is woede steeds verkeerd?  Mogen we soms simpelweg boos zijn, of is dit steeds een zonde die we moeten mijden?

“Sta op, Here, in uw toorn” (Psalm 7:7)

“En nadat Hij (Jezus) hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien” (Marc.3:5)

“Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet” (Ef.4:26)

Als God soms boos is, als Jezus soms woedend was en wij als Christenen de opdracht hebben gekregen om in onze toorn niet te zondigen, kunnen we besluiten dat niet alle boosheid zondig is.  Mochten wij toch denken dat alle toorn verkeerd is, beschuldigen wij God van het maken en doen van fouten.  God heeft ons zo ontworpen dat er gedurende een bepaalde periode van stress, in ons lichaam extra adrenaline wordt afgescheiden welke op haar beurt meer glucose doet produceren.  Deze bijkomende glucose geeft ons meer energie om te reageren op stressvolle situaties.  Dit is blijkbaar de manier waarop onze Schepper ons biologisch stimuleert om juist te reageren tijdens “woede-opwekkende” situaties.

Als we boos zijn, moeten we dus eerst kunnen bepalen of onze boosheid rechtvaardig is of niet.  Volgend schema is een praktische hulp om dit op een snelle, maar doeltreffende manier na te gaan.

boosheid-klein

Als je boos bent omdat je merkt dat een heilige God beledigd wordt door het gedrag van iemand, dan is dat een rechtvaardige boosheid.  Anders gezegd, als we boos worden omdat Gods bekend gemaakte wil (hetgeen Hij heeft geopenbaard in Zijn  Woord) wordt geschonden, dan is deze boosheid rechtvaardig of terecht.

Langs de andere kant, als je boosheid het resultaat is van het niet krijgen van je eigen verlangens, dan is deze boosheid meestal zondig.  Anders gezegd, als we boos worden omdat iemand ons (zonder te zondigen) belemmerde om te doen wat wij zelf wilden doen, dan is deze boosheid zondig.

Natuurlijk is het mogelijk dat we soms tegelijkertijd rechtvaardige als zondige boosheid in ons hart hebben.  Zeker als iemands belediging tegen God ook jou smaad.  In zulke situaties is het wijs om niet te reageren naar de overtreder tot je zeker bent dat je je motieven hebt onderzocht en gezuiverd waar nodig, zodat je kan spreken vanuit een eerder rechtvaardig dan een zelfzuchtig motief.

“Here, laat de rechtvaardige toorn in mijn hart toenemen, maar roei de zondige boosheid die bij mij strijd en gevecht naar voren doet komen uit!”

Translate »