Bijbelstudies voor jongeren

THEOcaching

Ga met jongeren op zoek naar de schatten die God verborgen heeft in Zijn Woord.

– caches-

Wat is THEOcaching?

Bijbelstudies voor jongeren

Een verzameling van systematisch opgebouwde Bijbelstudies voor jongeren vanaf 16 jaar. Volledig gratis digitaal te downloaden.

Bijbels en God-gecentreerd

Speciaal ontworpen voor ouders en jongerenwerkers die ernaar verlangen om het hele Woord van God te onderwijzen aan de volgende generatie.

Relevant

Kennis waar je niets mee kunt doen is niet relevant.  De Bijbel zegt zelf dat heel Gods Woord nuttig is en ons toerust voor ieder goed werk.  Daarom is bij iedere studie gezocht naar hedendaagse praktische toepassingen.

Interactief

Sterk gericht op interactie tussen de groepsleider en de jongeren. Iedere studie bevat een aantal groepsvragen.  Deze helpen om het ijs te breken en het onderwerp aan te snijden.  Ze kunnen ook dienen om achteraf na te gaan hoe de studie werd opgenomen.

Geloofsopbouwend

Grote nadruk op geloof in Jezus Christus en het in vertrouwen op Hem hier op aarde wandelen.  Elke studie is bedoeld als een bouwsteen op dit fundament.

Geestelijk voedend

De uitgebreide uitleg bij iedere studie rust de groepsleider meer dan voldoende toe om Gods Woord door te geven aan de jongeren.

Wat zijn caches en hoe zijn ze opgebouwd?

Een cache is een verstopplaats die enkel gevonden kan worden met de juiste coördinaten.  God heeft in Zijn Woord ook tal van waarheden en wijsheden verstopt die enkel met de juiste houding en middelen gevonden kunnen worden.    De caches vormen studiemateriaal die helpen om deze te ontdekken in Gods Woord.  Iedere cache bestaat uit een 11-tal onderverdelingen die elk op zich op een bepaalde manier bijdragen aan deze zoektocht.

Een korte en bondige samenvatting van de cache.  Als er na het behandelen van de cache iets in het geheugen van de jongeren zou moeten blijven hangen, is het deze kern.

Als leidraad voor de jongerenwerker zijn enkele doelstellingen opgesomd die tijdens de cache zeker aan bod horen te komen.  Aan het eind of tijdens de cache kunnen ze gebruikt worden als samenvatting of hulpmiddel om na te gaan of de jongeren de cache hebben begrepen.

Dit vers vormt als het ware de sleutel tot het verder uitdiepen van het onderwerp.  Het is aangeraden om altijd te beginnen met het lezen van dit vers uit de Bijbel.  Hiermee toon je de jongeren de genoegzaamheid van de Bijbel (cf.2Tim.3:16-17) waardoor dit deel als het belangrijkste van de hele les kan worden aanschouwd.  Het is goed om de jongeren dit vers in hun eigen Bijbel te laten opzoeken en meelezen. 

Enkel theorie vergroot het verstand, maar laat het hart onberoerd.  Gods Woord dient om ons ‘tot elk goed werk volkomen toegerust’ te maken.  Iedere cache dient dus te wijzen naar bepaalde concrete toepassingen.  Als hulp voor de jongerenleider en de jongeren zijn er bij iedere cache een aantal mogelijke toepassingen opgesomd.  Deze opsomming is natuurlijk erg beperkt en kan zeker nog aangevuld worden.

Dit is een gebeurtenis of een feit waarbij of waarmee je de cache kan beginnen.  Het is geschreven als introductie tot het onderwerp van de cache en om aan te tonen dat hetgeen volgt relevant is voor hun.  Soms wordt dit ook ‘de haak’ genoemd omdat deze inleiding, net als een vishaak, dient om de aandacht van de jongeren trekken.  De jongerenleider kan deze inleiding gebruiken of er zelf een bedenken.  Het doel van dit onderdeel is om de jongeren warm te maken voor het onderwerp van de cache en hun interesse te prikkelen. Hiermee wordt er al een eerste brug geslagen tussen het Bijbelgedeelte en het alledaagse leven van de jongeren.

Dit gedeelte is ontworpen om de studie van het sleutelvers te verrijken.  Het geeft vanuit verschillende invalshoeken verdere uitleg en illustraties om de tekst nog meer uit te leggen of te verhelderen.  Afhankelijk van de jongerengroep en de beschikbare tijd kunnen verschillende gedeelten uit deze uitleg aangehaald worden.

Tijdens het praktische gedeelte van de cache worden de jongeren uitgedaagd om na te gaan op welke manier de cache relevant is voor hun.  Dit gedeelte bevat discussievragen, mogelijke scenario’s en vraagstellingen.

Het stellen van vragen is een belangrijk deel van het leerproces en het toepassen van hetgeen geleerd is.  Het praktisch gedeelte bevat dan ook vragen die in groep gesteld en beantwoord horen te worden.  Deze vragen helpen om hetgeen er in de harten van de jongeren omgaat naar boven te halen en het Bijbelgedeelte toe te passen.  De jongerenwerker kan natuurlijk nog andere meer gerichte vragen bedenken die zich richten op de specifieke noden van de jongerengroep.

Het sleutelvers wordt aan het einde van de cache nog eens vermeld als memorievers.  Het is een aanmoediging om deze verzen doorheen de week verder te overdenken en eventueel van buiten te leren. 

De cache eindigt best steeds met gebed.  Neem de tijd om met God over de cache te praten.  Als hulp hierbij bevat dit gedeelte een opsomming van enkele gebedspunten die rechtstreeks verband houden met de cache.  Maar vraag daarnaast ook naar bepaalde specifieke noden of gebedspunten.  Bid voor de lokale kerk, zendelingen, plaatselijke bestuurders, familienoden, gezondheidsperikelen en verloren zielen.  Bid dat God hetgeen net behandeld werd in het hart mag laten doordringen en dat Hij daarbij de wijsheid en de kracht zal geven om het in het alledaagse leven toe te passen.

Mogelijk ook interessant voor jou

Verwarring over genderidentiteit

In het begin schiep God de mens naar Zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen (Gen.1:27). Maar de zondeval in Genesis 3 had een diepgaand...

Weg met christelijke waarden!

'Noem jij jezelf een christen?' vroeg ik onlangs aan een tiener in de kerk. 'Een beetje wel en een beetje niet', was zijn antwoord, waarop ik hem de vraag stelde waar hij naar toe zou...

Deze dingen zijn beschreven – Geloof in Jezus

Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven.’ (Johannes 11:25) Jezus bracht het water tot stilte in het meer van Galilea En vandaag sprak Hij woorden van vrede tot de tranen...

Kan ik huwen met eender welke christen?

Verloofde koppeltjes zijn vaak volop bezig met het voorbereiden van hun huwelijk en de huwelijksreis. Vaak weten ze tot in de puntjes te vertellen wat en hoe alles zal verlopen. Maar wat...

Het Evangelie (animatie)

 Schepping In het begin schiep God de hemel en de aarde (Gen.1:1) …En God schiep de mens naar Zijn beeld …naar het beeld van God schiep Hij hen; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij – ons...

Ware schoonheid

Schoonheid wordt verkocht in ruil voor geld.Er is niets aantrekkelijks aan haarzelf,toch aanschouwen we hetgeen ze vormt als alles wat telt.Aanlokkelijk door haar verboden vruchtbekoort ze...

God-erende verdorven muziek?

Iets dat als muziek in de oren klinkt is een uitstekend iets.  Muziek is dan ook een redelijk centraal iets in de beleving van de mensen, het is iets van alle tijden.  Hoe mooi muziek ook...

Onderwijzen met een hoger doel

Door onze creativiteit en ijver blijmoedig en in vertrouwen op God te ontplooien maken we Hem groot in ons werk (cf. Kol.3:23). Iedere generatie staat op de schouders van de vorige...

Jezus en wetenschap een probleem?

"Laat me eens uitleggen welke problemen de wetenschap heeft met Jezus Christus." De atheïstische professor in filosofie pauzeert even terwijl hij de klas in kijkt en vraagt dan aan één van...
Translate »