Jong geleerd is oud gedaan!

sep 28, 2009

Home 9 Huwelijk en gezin 9 Jong geleerd is oud gedaan!
(Leestijd: 4 minuten)

Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. (Spr.22:6)

“ Kinderen zijn nog te klein om onderwezen te worden uit de Bijbel.  Ze begrijpen het toch niet en en kunnen maar beter beschermd worden tegen al die gruwelijke verhalen en zware doctrines.  Later als ze groter zijn…”

Neen!!!  We horen Gods Woord in zijn volledigheid te brengen bij de kinderen.  We moeten het niet beperken tot enkel de simpele waarheden, maar op hun niveau, in zijn volheid doorgeven.  Het is een van de grote opdrachten van de ouders om Gods Woord op een begrijpbare manier te brengen bij de kinderen.  Onderwijs de kinderen de waarheid en niets dan de waarheid want het hart van een kind gaat uit om onderricht te worden.

Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. (Deut.6:6-9)

Kinderen moeten goed gevoed en onderwezen worden want ze lopen voortdurend het gevaar om misleid te worden door leugen en bedrog.  Kinderen zijn enorm beïnvloedbaar door valse leer.  Of wij nu al dan niet de kinderen voeden met de waarheid, satan gaat gewoon verder met het verspreiden van leugens (1Pet.5:8). Leugens die onze kinderen op een of andere manier sowieso zullen opnemen, hoezeer je ze ook beschermt hiervoor.  De enige manier om zoveel mogelijk kaf uit het mandje van het kind te houden, is door het boordevol te vullen met waarheid.  Kinderen kunnen nooit voldoende onderwezen worden uit Gods Woord om hun op die manier te wapenen tegen de misleiding.

“Ja maar, het lijkt alsof ze steeds maar vergeten wat ik hun leer!  Heeft het dan wel zin.”

Jezus geeft  in Joh.21:15-17 3x aan Petrus de opdracht om Zijn kudde te herderen.  Drie keer wordt deze taak bekeken vanuit een ander perspectief.

“Weid mijn lammeren” verschilt van hetgeen erna volgt “weid mijn schapen”.  Het weiden van schapen slaat op het herderen, leiden, in banen brengen, beschermen, enz… dus op alles wat een herder met zijn kudde doet.  Het weiden van lammeren slaat daarentegen enkel op het voeden.  In het Grieks worden hier twee aparte werkwoorden voor gebruikt.  Het weiden van de lammeren is dus niets meer dan het onderrichten van Gods Woord.  Onze kinderen zijn onze lammeren en deze horen we te voeden, niet enkel lichamelijk, maar ook geestelijk.

Kinderen hebben veel voeding nodig.  Het is geven, geven en geven.

Het onderwijzen van Gods Woord is de hoofdopdracht die Jezus gaf aan Petrus en is ook de hoofdopdracht bij het opvoeden van kinderen.  Opvoeding heeft niet als hoogste doel om op de kinderen groot te brengen, maar om ze, op hun niveau, te voeden vanuit Gods Woord.  Ook al lijkt het vaak “éénrichtingsverkeer” en is het enkel geven, geven en nog eens geven… meer vraagt de Heer niet, “Weid Mijn lammeren”.

Ook in Exodus, tijdens de 10 plagen liet God ook heel duidelijk zien dat Gods Woord onderwijzen aan de kinderen een primair gebod is.  De Israëlieten kregen de taak om hun kinderen én kleinkinderen te vertellen over het machtig werk dat de soevereine God van Israël had verricht in Egypte zodat ze zouden weten dat Hij de HERE is.

“En de HERE zeide tot Mozes: Ga tot Farao, want Ik heb zijn hart en dat van zijn dienaren onvermurwbaar gemaakt, opdat Ik deze mijn tekenen onder hen tone, en gij aan uw kind en kleinkind kunt vertellen, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan en welke tekenen Ik onder hen verricht heb, opdat gij weet, dat Ik de HERE ben” (Ex.10:1-2).

Ga eens bij jezelf na hoeveel jij je nog kunt herinneren uit je kindertijd… woorden van je ouders, schilderijen of posters die vroeger aan de muur hingen, liedjes uit de klas, … Je zal versteld staan van de hoeveelheid, al dan niet nuttige, informatie in je hoofd nog aanwezig is uit je kindertijd.

Onderwijs en voedt de kinderen vanuit Gods Woord zodat ze naarmate ze ouder worden meer en meer gewapend met de Waarheid de leugens kunnen doorzien!

De ouders van de peuter uit het onderstaand clipje lijken dit ook te hebben begrepen en zie…

Soli Deo Gloria

Translate »