Je bent geschapen naar Gods beeld!

nov 27, 2020

Home 9 Bekering en verlossing 9 Je bent geschapen naar Gods beeld!
(Leestijd: 6 minuten)

Neen, hij heeft het nog niet bereikt, zei een collega toen onduidelijk werd welke Bart hij bedoelde. (Mijn CEO heeft dezelfde voornaam.) De opmerking was niet slecht bedoeld, maar toont wel waar waarde aan wordt gehecht. Een belangrijke positie. Uiterlijke schoonheid, rijkdom en macht doen je makkelijk in hoog aanzien staan. Veel van hoe we onszelf zien en naar anderen kijken wordt door die drie factoren bepaald. Ook veel van onze keuzes worden hierdoor beïnvloed. Maar wat als jouw waarde niet wordt bepaald door wat je bezit, maar door wie je bent? Dan maakt het niet uit hoe je eruit ziet, hoeveel geld je bezit of welke titel je mag dragen. En wat als je doel het uitleven is van wie je bent? Dan kan je zonder extra middelen nuttig zijn op iedere plek en in elke situatie. En dat kan!

Je bent waardevol gemaakt

Laten we even teruggaan naar het prille begin. Nog voordat de eerste mens tot leven kwam, besloot God om uit het niets iets te gaan maken. Hij schiep de aarde, omringd door zon, maan, sterren en planeten. Een prachtige schepping vol met vernuftige systemen en natuurwetten. Hij bedacht duizelingwekkende kleuren en geuren, en tot de verbeelding sprekende vormen en structuren. Allemaal geschapen met een doel: om de macht en majesteit van God zichtbaar te maken. God wilde naar buiten laten stralen van wie Hij in wezen is. Hiervoor maakte Hij een aarde waarbij er licht moest zijn, lucht, land en zee, bomen en planten, dag en nacht, zeedieren, dieren in de lucht en dieren op het land.

De aarde was mooi met haar prachtige natuur en alles wat erop leeft. Toch was God nog niet helemaal tevreden. Er ontbrak nog iets essentieel. Er moest nog iets geschapen worden dat de hele schepping met al haar pracht en praal zou bekronen. Pas dan zou Gods plan volbracht zijn. God wilde nog iets scheppen dat Hem persoonlijk zou weerspiegelen. Een schepsel dat Hem, de onzichtbare God, zichtbaar zou kunnen maken in die nieuw geschapen wereld. Een wezen dat zou kunnen handelen in Zijn naam én daarbij Zijn karakter zou weerspiegelen.

En God zei:Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.

(Genesis 1:26)

globe people

God maakte een schepsel dat Hij mens noemde en gaf hem grote eer en macht. Sterk lijkend op Hem, gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis. En nadat de mens was geschapen, keek God naar Zijn schepping en zag dat het zéér goed was.

Je bent als mens dus erg waardevol en geliefd door God. Zo heb je unieke kenmerken gekregen. Kenmerken die gelijken op die van de Schepper. Zo kan je praten, denken, controleren, beoordelen en bouwen. Je kan situaties inwegen en je in een bepaalde mate inleven. Allemaal eigenschappen die bij jou horen en die je, behalve bij andere mensen, bij geen enkel ander wezen op aarde tegenkomt.

Je hebt een doel op aarde

Je bent niet enkel met unieke vaardigheden toegerust, maar ook met een unieke opdracht:

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

(Genesis 1:28)

Dat je geschapen bent naar het beeld van God betekent dat je voor een stuk als God bent en Hem vertegenwoordigt hier op aarde.  Je bent op aarde geplaatst om God te weerspiegelen. Daarom zei God tegen de mens aan het begin: ‘Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar’.  Meer mensen op aarde betekent meer beelddragers van God die de aarde besturen en regeren. Zo wordt over de hele aarde Gods karakter en waar Hij naar verlangt zichtbaar gemaakt.

Maar vanaf Genesis 3 komen we de zondeval en al haar gevolgen tegen. Die vertroebelde de weerspiegeling van God in ons. We zijn nog steeds een beelddrager van God en nog altijd uniek toegerust, maar we voeren onze unieke opdracht niet meer uit zoals die door God werd opgelegd. We weten zelfs niet meer wat dit precies betekent. Dat is nu net het probleem van de zonde. Het maakt ons onwetend en verhardt onze harten. Hierdoor besef je niet meer voor welk doel je bent geschapen of wilt er gewoonweg niets van weten.

Vergelijk het met een wagen. Wat maakt een auto zo’n prachtig vervoermiddel? Het brengt je op een aangename manier van A naar B.   Maar wat als die auto nu plots niet meer start? Mag je het dan nog een auto noemen? Enerzijds wel want hij heeft nog steeds de volledige toerusting die nodig is. Maar anderzijds is hij de naam auto niet meer waardig want hij is niet meer in staat zichzelf voort te bewegen. Als auto mist hij het doel waarvoor hij gemaakt is.

Jij bent waardevol gemaakt als mens. Je bent door God gevormd om hier op aarde uit te stralen wie Hij is. Dat is jouw doel, en daarvoor ben je toegerust met unieke eigenschappen en vaardigheden. Daarin vind je voldoening, rust en vrede. Helaas vecht de zonde in je hart hiertegen wat maakt dat je uit jezelf je doel voorbijschiet.

Je bent hersteld in Christus

Hoe nutteloos je als beelddrager ook mag zijn, toch blijft God je een bijzondere waarde toekennen. God, die met het scheppen van de wereld Zichzelf zichtbaar wilde maken, koos ervoor om ons als beelddrager te houden. Dit klinkt misschien heel vanzelfsprekend, maar heb je er al eens bij stil gestaan dat God bijvoorbeeld bij de engelen hier niet voor koos? De engelen die zondigden hebben nooit een ‘tweede kans’ gekregen (2Pet.2:4).

Toch is het Zijn verlangen om je terug in ere te herstellen. Door je zondige natuur ben je als beelddrager van God in zekere zin nutteloos geworden. Net als een defecte auto die niet meer uit zichzelf kan voortbewegen. Maar in Christus word je weer hersteld. Door geloof in Hem verandert je hart en verlang je weer naar dat doel waarvoor je gemaakt bent: Gods beeld kunnen weerspiegelen, kunnen uitleven wie God is.

Bij je bekering leg je jouw vroegere manier van leven af, zoals je een stel oude kleren afdankt. Je leven verandert door een nieuwe manier van denken. Dat nieuwe leven trek je aan, zoals je een stel nieuwe kleren aantrekt. God maakt dan een nieuwe mens van je. Iemand die meer en meer op Hem gaat lijken.

Als christen ben je, door genade, in staat om het doel waarmee God jou heeft geschapen te volbrengen. Je bent geroepen om nu ‘naar de wil van God te leven’. Je kan God terug weerspiegelen, maar enkel in en door Christus. Niet dat dit zonder slag of stoot gaat. Er blijft een voortdurende innerlijke strijd tussen je oude natuur en je vernieuwde geest. Maar in je hart, groeit een diep verlangen om tot je doel te komen en daarnaar te gaan leven.

Verlang dus niet (stiekem) naar ietwat meer uiterlijke schoonheid, rijkdom of macht. Die bepalen je waarde niet. Jouw waarde werd aan het begin van je leven al toegekend door je Schepper. En Hij heeft je zo lief dat Hij Zijn Zoon zond om het voor jou mogelijk te maken om weer tot je doel te komen. In geloof rest jou dan ook nog maar één vraag die je overal meeneemt:

‘Hoe kan ik God in deze situatie het best weerspiegelen. Hoe zou ik in Zijn Naam kunnen handelen?’

Translate »