In gesprek met Jehovah’s Getuigen

mei 17, 2014

Home 9 Geloofsverdediging 9 In gesprek met Jehovah’s Getuigen
(Leestijd: 4 minuten)

Jehovah’s Getuigen willen volgende waarheid niet geloven:

Jezus is God!

Zij geloven wel dat Jezus een god is,  maar wel één die geschapen werd, dus met een kleine ‘g’ en niet de eeuwige God die geen begin en einde kent en er altijd is geweest en zal zijn .

In hun Bijbel hebben ze Johannes 1:1 als volgt aangepast:

“…en het Woord was een god.

Hierover discussiëren met hun doet gewoonlijk meer kwaad dan goed. Maar de volgende keer dat je nog eens in gesprek gaat met een getuige van Jehovah, kan je het volgende eens aanhalen…

Ga twee verzen verder, naar Johannes 1:3, een ander vers dat Jezus omschrijft.  Nodig hun maar uit om hun eigen vertaling te gebruiken.

“Alle dingen zijn door bemiddeling van hem ontstaan, en zonder hem is zelfs niet één ding ontstaan.” – Nieuwe Wereldvertaling van de Jehova’s Getuigen

“Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.” – Herziene Statenvertaling

Gelukkig heeft De Wachttoren (nog) niet beslist om dit vers te maskeren zoals ze dat eerder hebben gedaan met vers 1.  Johannes 1:3 spreekt namelijk klaar en duidelijk over Jezus als God (met een grote ‘G’).

Doe je bril maar eens aan en duik samen met mij in dit vers…

Alle dingen die bestaan kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën:

  1. Niet geschapen
  2. Geschapen

Alle dingen moeten dus in één van deze twee emmers passen.

EmmersIn de blauwe emmer kan enkel God zitten omdat Hij eeuwig is.  Hij heeft altijd bestaan en werd niet geschapen.  God is de Enige die niet werd geschapen.

In de groene emmer is al het andere dat bestaat omdat alles wat er bestaat buiten God door Hem tot stand kwam.  Deze emmer bevat alles behalve God, dus ook mensen, dieren, engelen, demonen, planeten, water, lucht, ruimte, tijd, insecten, oorsmeer, teenharen etc.

Blauwe emmer = Schepper
Groene emmer = schepping
Blauwe emmer + groene emmer = alles wat er bestaat

In de vertaling van Johannes 1:3 van de Jehova’s Getuigen lezen we:

“Alle dingen zijn door bemiddeling van hem (Jezus) ontstaan”

Tot hier is al voldoende.

Als alle dingen hun ontstaan te danken hebben aan Jezus, dan kan Jezus dus niet in de groene emmer worden geplaatst.

Maar, merk je misschien op, misschien wordt in dit vers niet ‘ALLE’ bedoeld zoals in allesomvattend, alles inbegrepen.  Ga dan maar eens mee naar het tweede deel van dit vers in dezelfde vertaling:

en zonder hem is zelfs niet één ding ontstaan.

Dit is zo’n prachtige waarheid dat God het zelfs herhaalde. Er is niet één ding dat haar ontstaan buitenom Jezus kent.  Dit laat geen ruimte voor verdere twijfel.

Het woord ‘ontstaan’ is de vertaling van het Griekse woord ‘ginomai’ wat letterlijk betekent: worden, tot ontstaan komen, beginnen te zijn, leven ontvangen.

Als alle dingen die bestaan hun ontstaan te danken hebben aan Jezus, dan kan het niet zo zijn dat Jezus ook tot ontstaan is gekomen.  Dat wil dus zeggen dat Hij altijd heeft bestaan!

Herinner je:

Alle dingen die bestaan moeten in één van de twee emmers passen.

Emmers 2

“en zonder hem is zelfs niet één ding ontstaan.”

“en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.”

Jezus moet dus worden geplaatst in de blauwe emmer omdat Jezus geen begin kent, maar er altijd is geweest.  Dus:

Jezus is God!

 

Dit artikel is bedoeld om christenen toe te rusten in hun geloof en Jehova’s getuigen te wijzen om hun grote dwaling door te wijzen naar de goddelijkheid van Jezus.  Het is niet bedoeld om nutteloze discussies uit te lokken of als hulpmiddel om gesprekken te kunnen ‘winnen’.  Mocht er toch ergens een ‘winnend doel’ mee bereikt kunnen worden, laat dit dan een nederig hart zijn dat een ander hart wijst naar de eeuwige zekerheid in Christus.

Met toestemming vertaald en aangepast van Adam4d.com

 

 

Translate »