Ik geloof…

dec 13, 2009

Home 9 Bekering en verlossing 9 Ik geloof…
(Leestijd: 7 minuten)

“…het (evangelie) is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft.” (Rom.1:16)

Hoe zit het nu eigenlijk?  Moet ik enkel geloven om gered te worden of zijn er toch nog steeds goede werken die meetellen?  Als ik toch enkel door geloof word gered, sola fide, waarom dan zoveel moeite doen om een heilig leven te leiden? Ik geloof wel dat hetgeen de Bijbel zegt waar is, dus ben ik toch gered? Wat is geloven?

De oude reformatoren hebben ooit (letterlijk) gestreden om de verdediging van de vijf sola’s, vijf dogma’s uit de Christelijke leer waarvan ‘Sola Fide’ (Enkel Geloof) er een van is.  Ze streden tegen de Katholieke leer, die rechtvaardiging door geloof én werken leerde, door vanuit Gods Woord aan te tonen dat we enkel door geloof gerechtvaardigd kunnen worden en niet door onze werken.  Deze Bijbelse waarheid wordt nu langs een andere kant aangevallen door velen die beweren te geloven in God, Zijn Woord en Christus als Verlosser, maar waarvan we in hun dagelijks leven geen verandering zien, geen vruchten, geen groei naar Zijn beeld en geen honger naar Gods Woord.  Ze misbruiken het dogma ‘Sola Fide’ door met hun woorden beweren te geloven en hiermee de overtuiging binnenhalen dat er een eeuwige toekomst bij God voor hun te wachten staat.  Velen zullen op de dag van het oordeel opschrikken als ze hun ware ‘ik’ zullen voorgespiegeld krijgen.

Wat “ik geloof” wil zeggen

Wanneer je “ik geloof” zegt, betekent dit dat je een persoonlijke verbintenis aangaat met de waarheid. (Ray Pritchard)

Het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament vertaald wordt als “geloof” is pisteuo, wat betekent “geloven in” iemand of iets.  Als ik nu zeg, “Ik geloof dat het morgen gaat regenen”, is dit niets meer dan een vaag vermoeden.  Als ik zeg, “Ik geloof dat Leopold I de eerste koning van België was”, verwijst dit naar een historisch feit.  Maar als ik zeg, “Ik geloof in Jezus met heel mijn hart”, maak ik een heel andere verklaring.

Je kan geloven of vertrouwen op veel zaken.  Iedere keer dat ik mij zet op een stoel, geloof ik in de stevigheid van dat voorwerp zonder hier werkelijke wetenschappelijke bewijzen voor te hebben.  Vaak is het simpelweg een blind vertrouwen.  Maar wanneer je bewust in iets of iemand gelooft en er wordt iets van je gevraagt, krijgt geloven een diepere betekenis, een duidelijk zichtbare toets want dan uit mijn geloof in een gehoorzaamheid aan hetgeen gevraagd wordt.

Stel dat de dokter tegen me zegt, “Het spijt me, maar je hebt een levensbedreigende kanker.  Chemotherapie kan de kanker uitroeien, maar zal je hoogstwaarschijnlijk ziek maken.  Maar als je dit er bij wilt nemen, zal je genezen.”  In dit geval betekent “ik geloof in mijn dokter”  iets heel specifiek.  Het betekent niet “Ik geloof dat hij werkelijk een dokter is” of “Ik geloof dat hij gelijk heeft als hij zegt dat ik kanker heb” of zelfs “ik geloof dat de chemotherapie mij kan genezen”.  Je gelooft dan pas echt in je dokter als je je mouw oprolt en dat levensreddende medicijn in je aders laat brengen.  In je dokter geloven betekent dan jezelf volledig aan zijn zorg toevertrouwen, zijn diagnose aanvaarden en je leven in zijn handen geven.

Geloven in Jezus betekent dat je Hem volledig je eeuwige toekomst toevertrouwd.

In Hem geloven betekent dat je zo volledig op Christus vertrouwd dat als Hij je niet naar de Hemel kan leiden, je er nooit zal geraken.

Charles Blondin

In de 19de eeuw leefde er een wereldberoemde koorddanser genaamd Charles Blondin.  Op 30 juni 1859 wandelde hij als eerst over de Niagara watervallen op een strak koord.  Meer dan 25000 toeschouwers verzamelden zich om hem op een op 335m opgehangen koord van 49m. lang boven dat wilde water te zien wandelen.  Hij deed dit zonder vangnet of enig ander veiligheidsvoorziening.  De kleinste misstap zou fataal zijn.  Toen hij veilig de Canadese kant van de watervallen bereikt had juichte het volk hem toe.  Gedurende de dagen die volgden, liep hij geregeld heen en weer op dat strakke koord.  De ene keer deed hij dit op stelten een andere keer nam hij een stoel en een fornuis mee en zette zich in het midden van de oversteek neer om een omelet te bakken en die ter plaatse op te eten.  Nog een andere keer stak hij de watervallen over met zijn manager op de rug.

Op een ander moment vroeg hij aan de juichende toeschouwers of ze geloofden dat hij een man in een kruiwagen naar de andere kant kon brengen op die koord.  Ze bevestigden dit met een machtig gebulder.  Charles’ oog viel op een van de luid juichende mensen waarna hij aan hem vroeg: “Mijnheer, denk jij dat ik je veilig aan de overkant kan brengen in deze kruiwagen?”  De man antwoordde: “Ja, natuurlijk!” “Stap dan in”, antwoordde Charles met een lach.  De man weigerde.

Het is een iets om te geloven dat iemand zichzelf veilig aan de overkant kan wandelen.  Het is een heel ander iets om te geloven dat hij iemand anders veilig kan meenemen naar de overkant.  Maar het is een totaal ander iets om zelf in de kruiwagen te gaan zitten.  Geloven in Jezus is vergelijkbaar met het gaan zitten in die kruiwagen.  Het is alles wat je bent toevertrouwen aan al wat Hij is.

Geloven in Jezus is alles wat je bent toevertrouwen aan al wat Hij is.

Mate van geloof

Sommigen, zo niet iedereen, zullen nu vast wel denken dat zulk een geloof vaak afwezig lijkt te zijn in sommige situaties of wel aanwezig maar dan in een verzwakte vorm.  Dan mag ook geweten worden dat ieders geloof nog steeds onvolkomen is en in een bepaalde mate gemengd met ongeloof.  God heeft ieder van Zijn kinderen voorzien van verschillende mate van geloof (Rom.12:3) dat groeiende is op een tempo dat Hij bepaald.

“Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!” (Marcus 9:24)

De mate van geloof en ongeloof bepalen dus niet of je al dan niet een Christen bent!  Het gaat niet om hoeveel je gelooft, maar waarin je gelooft.  Dat maakt het verschil.  Een zwak geloof hebben in een sterk iets, is beter dan een groot geloof in een zwak iets.  Het gaat dus niet om de mate van geloof, wat veel belangrijker is dat je de Heer Jezus Christus jouw redding toevertrouwt.

In 2Tim. 1:12 zegt Paulus, “ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd.”  Hij weet dus wie Hij is en legt zich daarom zonder twijfel in Zijn handen.  Het begin van een geestelijk leven begint bij het geloven in Jezus Christus.  Je kan jezelf niet voor altijd veilig stellen.  Je enige hoop is alles wat je hebt toevertrouwen aan Jezus Christus.

Een beslissing nemen is niet hetzelfde als geloven

Vaak worden mensen aangeraden om een “beslissing voor Jezus ” te nemen.  Of wordt er gevraagd om “Jezus eens te proberen, Hij zal je niet tegenvallen.”  Alhoewel dit op zich niet geheel verkeerd is, wil ik toch even benadrukken dat ‘een beslissing’ nemen niet hetzelfde is als geloven.  Het volgende voorbeeld maakt dit enigszins duidelijk.

Er zaten eens drie kikkers op een boomstronk.  Twee kikkers besloten om er van af te springen.  Hoeveel kikkers bleven er over? Antwoord: Alle drie zaten ze nog steeds op de boomstronk!

Beslissen om te springen is niet hetzelfde als werkelijk de sprong wagen.  Zolang je enkel nog maar beslissingen voor Jezus hebt genomen, heb je nog niet in Hem gelooft.  Pas als Jezus de enige uitweg voor je is, de enige weg tot verzoening met de Schepper, als de vlammen van de Hel je rug lijken te schroeien en je weet dat dit je verdiende loon is… pas dan spring je uit geloof in Zijn armen en lijkt de beslissing die je maakt om Hem je lot toe te vertrouwen geen beslissing meer maar een  noodzaak, de enige uitweg.

Geloven in Jezus Christus gaat dus dieper dan enkel maar Zijn bestaan erkennen.  Het omvat zelfs meer dan erkennen dat Hij gestorven is voor de zonden van velen.  Het is een volledige overgave van je hele zijn aan Hem dat zichtbaar wordt in je dagelijks leven.  Als Hij zondaars oproept tot berouw en inkeer en Gods komende toorn verkondigt onder de mensen, uit een werkelijk geloof in Hem in tranen (niet persé letterlijk) van berouw en een smeekbede om vergiffenis.  Dan zal zo ook stilaan een levenswandel volgen die meer en meer gericht is op het gehoorzamen van Zijn Woord, niet om zelfvoldoening, maar uit geloof!

Geloof jij in Jezus Christus?

 

Bepaalde alinea’s werden rechtstreeks vertaald uit “Credo” van Ray Pritchard, copyright ©2005. Gebruikt met toelating van Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, IL USA, www. crossway.org.

Translate »