God vertrouwen… in moeilijke tijden!

dec 30, 2008

Home 9 Geloofsgroei en heiliging 9 God vertrouwen… in moeilijke tijden!
(Leestijd: 6 minuten)

Als ons geloof ooit op proef wordt gesteld … als onze motieven van aanbidding ooit aan de tand worden gevoeld… dan is het wanneer er een storm in ons leven rolt!

Soms doet God de storm bedaren… soms kiest Hij er voor om ze samen met ons te trotseren!

Moeilijkheden horen bij ons menselijke leven

Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. (1Cor.10:13)

De verzoekingen (verleidingen en beproevingen) die op ons pad komen zijn “menselijk”. Het zijn allemaal dingen die bij ons leven horen. Iedereen komt ze dus wel eens tegen op zijn pad, dat is dus onvermijdbaar. Maar de wijze waarop we ze tegemoet treden en verder aanpakken, die kan je wel bepalen. Wat een hoop, zekerheid en standvastigheid heb je dan als je weet dat God jou in Zijn genade bekwaam zal maken om die verzoeking te trotseren.

Wij danken alles in ons leven aan Hem

De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd. (Job 1:21)

Er is niets in ons leven waar we God niet voor kunnen bedanken. Alles, maar dan ook echt alles, is pure genade en onverdiende goedheid van Hem. Na de eerste zonde in ons leven had God het recht om ons neer te bliksemen en in de eeuwige verdoemenis te werpen. De straf op de zonde is de dood (Rom.6:23)! Iedere fractie van een seconde na die eerste zonde, is een pure liefdesdaad van de geduldige God. Het feit dat alle mensen stormen in hun leven mogen meemaken, getuigt van Zijn liefde, geduld en goedheid jegens de mensheid! Iedereen heeft gezondigd, er is niemand rechtvaardig onder de mensen hier op aarde, dus er is niemand die een reden heeft om God niet te danken voor zijn leven!

Op de vraag: “Hoe is het met je?”, zou ons antwoord: “Beter dan ik verdien!” horen te zijn.

Alles wat er gebeurd is goed voor ons

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. (Rom.8:28)

De Almachtige doet ons verleden volmaakt zijn door alles wat zich daarin heeft afgespeeld ten goede te gebruiken voor Zijn kinderen. ‘k Mag dus, als kind van Hem, zeggen dat alles wat er gebeurd is en gebeuren zal, goed is voor mij! Het ziek worden, verliezen van een baan, verdriet om een vriend, … één voor één worden deze brokken gebruikt door Hem om mijn groei naar Zijn beeld te bevorderen.

We kennen geen eenzaamheid in de strijd

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. (Fil.1:6)

De Trouwe zal Zijn goede werk in ons, onze heiliging naar het beeld van Jezus, blijven voortzetten tot het einde. Hij blijft voortdurend kneden, breken en plooien aan ons tot de dag van Christus. Eender wat er op ons pad komt, we mogen weten dat er een Werkman voortdurend bezig is met ons waardoor we nooit alleen hoeven te zijn. Hij is bij altijd bij ons, ook in de strijd en zet Zijn werk verder.

Het goede wordt voor ons niet achtergehouden

Want de Here God is een zon en schild, de Here geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. (Ps.84:12)

Ook al staan wij buiten in een ontzagwekkende storm, de Here is een zon en schild! Hij geeft ons de nodige warmte zodat we nog kunnen bewegen, verlicht ons pad zodat we de uitweg kunnen zien en is als een schild rondom ons zodat we beschermd zijn en blijven. We hoeven ook nooit te vrezen dat God ons vergeet of dat Hij al Zijn genade aan goedheid al weg heeft gegeven aan anderen terwijl hij ons over het hoofd zag. Neen, het goede onthoudt Hij niet aan Zijn kinderen. Wat een vreugde geeft dit op ons pad, als we weten dat Hij de beste ingrediënten gebruikt om ons klaar te maken.

Het beste van onszelf wordt dagelijks vernieuwd

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. (2Cor.4:16-18)

Hoezeer ons lichaam ook mag aftakelen, door de tand des tijds, door ziekte, door kwetsuren, door vermoeidheid, door zorgen, … , wij kunnen vrolijk en opgewekt verder gaan omdat we weten dat heel dit aftakelingsproces bijdraagt aan de dagelijkse vernieuwing van onze ziel. Het beste van ons zijn, de ziel, wordt dagelijks vernieuwd. Het wordt zelfs met de dag beter en beter door en in Zijn goede handen!

Wij kunnen ons hoofd omhoog houden en stevig blijven staan

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. (Ps.121:1-3)

Hoe zwaar onze beproevingen ook mogen zijn, onze hulp komt van de Here. Het zijn niet de mensen rondom ons of de situaties die ons hulp en hoop kunnen geven, maar Hij, die de hemel en aarde heeft gemaakt. Hoe zwaar onze schouders ook belast mogen geraken, we kunnen en mogen onze ogen enkel op Hem richten op onze God. De God die een stuk van Zijn grootheid laat zien door de imposante bergen, Zijn schoonheid door de bloemen, Zijn oneindigheid in het heelal, Zijn liefde door Zijn Zoon.

Onze zorgen kunnen we in dankbaarheid bij Hem neerleggen

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. (Fil.4:6-7)

Hoeveel mensen hebben hun zorgen en noden al eens letterlijk uitgeroepen naar God? ‘k Vermoed heel veel! In tijden van zorgen en nood, als alle hoop weg lijkt, vinden mensen steeds weer de weg naar God. Denk maar aan de overvolle kerken in de V.S. na 11 september 2001. Kreten van wanhoop, twijfel en woede naar God zijn niet nieuw en kan ieder mens doen. Wat enkel Gods kinderen kunnen doen, en wat echte vrede geeft, is alle zorgen in dankzegging bij Hem neerleggen met de overtuiging dat Hij voor ze zorgt (1pet.5:7).
Gebed is het offeren van onze zorgen en noden aan God en ze aan Hem bekend maken. Niet dat Hij ze al niet kent, Hij is de Alwetende, maar omdat Hij ze uit onze mond wil horen, Hij wil dat wij er zelf over nadenken en hierdoor onze afhankelijkheid aan Hem beseffen. Dit geeft een vrede die onze harten en gedachten beschermt tegen zondige houdingen in deze moeilijkheden en voorkomt dat we zouden verdrinken in al die zorgen. In Christus, mogen wij zorgeloos leven!

Ons ontbreekt geen hoop

Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. (1Pet.5:10)

De tijd van lijden zal kort zijn vergeleken met de eeuwigheid die ons rest. Ook al lijkt de situatie soms eindeloos en niet te overzien… het einde is ons bekend. Er rest ons na dit leven een volmaakte eeuwigheid die vaster staat als een rots, waarin we onwankelbaar en ten volle gesterkt zullen leven!

 

Translate »