Dien de Heer door te genieten

aug 15, 2010

Home 9 Geloofsgroei en heiliging 9 Dien de Heer door te genieten
(Leestijd: 7 minuten)

Genieten,  Van Dale omschrijft het als “genot hebben, zich vermaken”.  Het is dus iets wat iedereen graag doet want wanneer je geniet, dan vermaak je jezelf.  Sommigen genieten zelfs zo graag, dat ze er soms op gewezen horen te worden dat het leven meer is dan enkel genieten en dat er ook minder leuke dingen gebeuren of moeten gedaan worden.  Maar je hebt ook van die mensen die vaak zo gericht zijn op hun taken en doelen dat ze terwijl het ene nog niet af is al onmiddellijk aan het volgende dat nog moet gebeuren zitten te denken.  Trouwe dienaars die als een sneltrein voortbewegen, maar vergeten op welk spoor ze zitten.  Bij deze laatste groep kan ik mezelf vaak identificeren en werd hier onlangs door de Heer weeral eens op gewezen.

Voor de zomermaanden begonnen had ik mezelf enkele doelen gesteld, ‘k wou onder andere een bepaalde cursus schrijven en zou hier mijn vroege ochtenden aan besteden.  Door omstandigheden lukte het me echter niet om ook maar één dag voor 6h op te staan.  Het ging simpelweg niet.  Ook al rukte ik mezelf uit het bed, ‘k geraakte niet verder dan de rand van de matras om daarna na enkele minuten weer om te vallen en verder te slapen.  Steeds dacht ik dan bij mezelf:

“Hoelang, luiaard, zult gij neerliggen, wanneer zult gij opstaan uit uw slaap? Nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen – daar komt uw armoede over u als een snelle loper en uw gebrek als een gewapend man. (Spr.6:9-11)

Zo ging dat dag in dag uit.  Stilaan merkte ik dat ik mijn vooropgestelde doelen niet meer kon halen en kwamen andere taken weer in het vooruitzicht.  Bewust en onbewust begon ik me te ergeren wat de situatie natuurlijk niet verbeterde.  Integendeel zelfs, wanneer ik stress heb krijg ik rugklachten en hinderen deze klachten me weer van andere taken zoals het klussen thuis.  Kortom, het begon op een vicieuze cirkel te lijken.

Verschillende keren bracht ik mijn worsteling in gebed voor de Heer, maar er veranderde in mijn opzicht niet veel.  “Goed Heer, ik mag plannen van U, maar U bepaalt uiteindelijk de weg die bewandelt zal worden zegt Spreuken 16:9, waren woorden die geregeld in mijn gedachten naar voren kwamen.  Maar toch bleef ik met een wrang gevoel rondlopen.  “Ja, de Heer leidt alles”, zei ik dan bij mezelf, “maar ik mag ook niet lui zijn en zomaar bij de pakken gaan neerzitten.” Dus maar naar de dokter om een bloedonderzoek en te laten controleren of alle waarden in orde zijn.  Maar noppes, alles leek in orde te zijn.  Dan maar harder mijn best doen om mijn doelen te halen en andere dingen overdag wat verschuiven!  Maar ook dat werkte eerder averechts en gaf enkel meer ergernissen.  Dag in dag uit weer opnieuw een streven om mijn doelen te halen met telkens een grote teleurstelling die achterwege kwam.

Tot ik plots in gebed werd herinnerd aan Prediker 9:9:

“Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des ijdelen levens, die Hij u geeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dat is uw deel onder de levenden en bij het zwoegen, waarmee gij u aftobt onder de zon” (Prediker 9:9)

Wow, God zegt hier dat ik ook moet genieten?!  En niet zomaar genieten, genieten van het leven met mijn vrouw.  Onmiddellijk ging ik terug in gedachten om na te gaan in hoeverre ik de afgelopen maand werkelijk ten volle had genoten van het leven.  Ik probeerde de momenten naar voren te halen waarin ik samen met mijn vrouw had genoten van het leven.  Al gauw merkte ik dat er bij iedere herinnering een zwarte vlek aanwezig was.  Bij iedere gedachte aan de afgelopen maand merkte ik dat de worsteling en het piekeren van mezelf toen ook aanwezig was.  Ja, ik had wel geregeld genoten, maar steeds met de gedachte in mijn achterhoofd dat ik nog zoveel andere dingen moest doen.

“Zucht, wat heb ik toch weer zoveel moois besmeurt”, dacht ik bij mezelf.  “De Heer heeft me een maand lang zovele unieke en prachtige omstandigheden geschonken in Zijn genade, en ik heb ze amper met dankbaarheid aangenomen en benut.  ‘k Heb Zijn liefde en barmhartigheid voor een stuk aan me voorbij laten gaan door er niet van te genieten.” Voortdurend was ik dus met mijn eigen plannen bezig en had ik geen oog voor de weg die de Heer mij leidde.  Telkens dacht ik maar dat ik meer moest presteren terwijl de Heer me trachtte duidelijk te maken dat ik ook mocht genieten van alles wat Hij schonk.

“als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods” (Prediker 3:13).

Nu kan ik de Heer dankbaar zijn omdat Hij deze hele worsteling onder andere heeft gebruikt om me wat wijzer te laten worden. Hard werken, je leven plannen en doelen voorop stellen is goed, maar bij al die dingen mogen we niet vergeten dat we enkel leven door genade en hier ook bij horen te genieten.  Je willen inzetten voor de Heer is iets voortreffelijk, maar heeft totaal geen waarde als het niet met een dankbaar hart gedaan wordt.

“Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt” (1Tim.4:4)

Iedere seconde die je krijgt is een genadevol geschenk van de Heer.  Een cadeau dat je niet verdient, want de tol van de zonde is de dood.  Als wij dus toch mogen leven en legio aan mogelijkheden en omstandigheden op ons pad krijgen, is de enige juiste houding een dankbaar hart!  Iemand die dankbaar is, is sowieso ook iemand die geniet.  Zo heeft de Heer me er (weeral) eens op gewezen om dankbaar te zijn met de mogelijkheden die ik ‘krijg’ zodat ik ook kan genieten van die dingen.  De Heer kijkt niet naar de hoeveelheid arbeid die Zijn kind verricht, maar naar de kwaliteit ervan.  In hoeverre wij dit werk hebben gedaan met een dankbaar hart dat ervan genoot en besefte dat het louter genade was dat we dit mochten doen.

“…God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten” (1Tim.6:17).

Het doel dat ik nu nastreef is te genieten van alle dingen die op mijn pad komen en ze nadrukkelijk met dankzegging aan te nemen van de Heer.  “Dank je Heer voor mijn prachtige vrouw en dat ik van het leven mag genieten met haar”, “Dank je voor mijn gezegend gezin en dat zij een genot mogen zijn voor mij”, “Dank je dat ik mag klussen thuis en U hiermee dienen kan door een dankbaar hart”, “Dank je voor alle dagdagelijkse dingen die U in liefde en barmhartigheid schenkt en dat ik hiervan mag genieten”. Maar ook “Dank je dat ik dingen mag plannen en doelen voorop mag stellen en daarbij weet dat U ze leid naar de raad van Uw wil!” De Heer dienen door simpelweg te genieten van de omstandigheden en de mogelijkheden die je hebt. Hoe eenvoudig en toch…

“Dankjewel Heer, dat U niet kijkt naar onze uiterlijke prestaties maar enkel onze innerlijke prestaties beoordeelt.  Heer, wat een rust als we mogen weten dat U ons kent en ons streven doorgrond.  Leer ons Heer om niet te vergeten dat we alles met een dankbaar hart mogen aanvaarden en laat ons hierbij nooit uit het oog verliezen dat we leven in genade.  Dat is het spoor waarop we rijden.  Laat ons niet teleurgesteld zijn wanneer we ons doel niet bereiken, maar laat ons treuren wanneer we dingen in ons leven zomaar aan ons voorbij hebben laten gaan zonder er bij stil te staan dat we er van mochten genieten. Amen”

Translate »