Deze dingen zijn beschreven – Geloof in Jezus

mrt 8, 2016

Home 9 Bekering en verlossing 9 Deze dingen zijn beschreven – Geloof in Jezus
(Leestijd: 3 minuten)

Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven.’ (Johannes 11:25)

Jezus bracht het water tot stilte in het meer van Galilea

En vandaag sprak Hij woorden van vrede tot de tranen in mij

Jezus maakte tijdens een huwelijksfeest van water wijn

Vandaag vormde Hij mijn zorgen om tot gedachten van rust

Jezus brak het brood met prostituees en dieven

Hij boog Zich voorover om de voeten van Zijn vriend Petrus te wassen

Toen ik mij zo vuil voelde, onmogelijk om geliefd te worden

Riep Hij dat Hij niet beschaamd is om mij

 

Deze dingen zijn beschreven opdat je gelooft

En dat je door te geloven het leven zult hebben in Zijn Naam

 

Jezus genas een man die al heel zijn leven verlamd was

Wel, Hij wiste mijn verleden uit; ik heb nu een hele nieuwe naam

Hij vertelde tegen een vrouw aan een waterput alles wat ze ooit had gedaan

Ja, Hij kent me beter dan eender wie

Waar de schuld diep verborgen zat en de schaamte overvloeiend was

Onthulde Jezus alles in me dat ik probeerde te verbergen

Hij gaf me water te drinken dat nooit uitdroogt

Hij stierf mijn dood en gaf mij leven

 

Deze dingen zijn beschreven opdat je gelooft

En dat je door te geloven het leven zult hebben in Zijn Naam

 

Jezus, Immanuel, Redder, Messias, Zoon des Mensen, Zoon van God, Heilige en Gezalfde, Goede Herder, de  grote Hogepriester, Dienaar-Koning, Vredevorst, Brood des Levens, Levend Water, Hij is de Weg, de Waarheid, het Leven, Licht van de Wereld, het Begin en het Einde, Lelie uit de Dalen, mijn trouwste Vriend, Machtige Leeuw, Nederig Lam, Verrezen Heer, de grote ‘IK BEN’

 

Deze dingen zijn beschreven opdat je gelooft

En dat je door te geloven het leven zult hebben in Zijn Naam

 

De ochtend kan weer nieuwe ellende met zich meebrengen

Met beproevingen die ik niet graag op mijn pad zie komen

Geconfronteerd met dingen die ik niet kan veranderen

Zal ik me eraan herinneren hoe Jezus de golven kalmeerde

Ik zal me herinneren hoe Jezus de vrouw genas die al twaalf jaar bloedvloeiingen had

Hij toonde barmhartigheid naar de dief die zijn zonden in tranen beleed

Hij zegende de weduwe aan de tempel om het kleingeld dat ze gaf

Jezus riep Lazarus uit het graf!

En hij leed en stierf aan een Romeins hout

Maar Hij gaf Zijn leven vrijwillig

Na drie dagen stond Hij op zoals Hij had gezegd

En nu is in Christus de dood gedood

 

Deze dingen zijn beschreven opdat je gelooft

Dat is de reden waarom deze ondertitels zijn gemaakt

 

‘Wie in Mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven…’

‘Geloof jij dit?’

Zij zei tegen Hem: ‘Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God…’ (Johannes 11:25-27)

Translate »