G.O.L.D. 4 Life

God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

De weg naar rebellie

door 11 september 2015

Leestijd: 5 minuten

Een methode om te leren wat goed is, is het nagaan wat nu net niet goed is.  Het tegengestelde van gehoorzaamheid is rebellie, het in opstand komen.  Dus om te groeien in gehoorzaamheid, kunnen we best ook eens nagaan wat ons doet groeien in rebellie.  Anderzijds kan het leren begrijpen van rebellie je ook bekwamen om anderen, bijvoorbeeld je kinderen, te helpen groeien in gehoorzaamheid.

Rebellie uit zich ten eerste naar God.  “God, ik wil niet doen wat U van mij vraagt!”  Maar rebellie uit zich ook naar mensen.  “Ik weiger te doen wat mijn baas zegt!” of “Je mag op je hoofd gaan staan, maar ik weiger mijn man te volgen!” of “Neen papa, ik ruim mijn kamer niet op.”  Het verzet tegen bepaald gezag uit zich in alle lagen van de samenleving.  Kinderen, tieners, mannen, vrouwen, echtgenoten, werknemers, werkgevers, kerkgangers, oudsten, allen kunnen zich op een zondige manier verzetten tegen een door God aangewezen autoriteit.

Waar komt die opstand vandaan?  Wat leidt ertoe dat iemand zich rebels gaat gedragen?  We kunnen wel zeggen dat dit ‘menselijk’ is en hoort bij onze natuur, maar als we op zoek gaan naar de wortel van rebellie, komen we een logisch proces tegen.  Niemand wordt ‘plots’ rebels en opstandig.  Opstandigheid is niets meer dan een gevolg van iets voorgaand.  Vaak kan deze weg naar rebellie opgedeeld worden in vijf stappen:

Neerslachtige geest –> Wortel van bitterheid –> Boosheid –> Halsstarrigheid –> Rebellie

 

 1. Neerslachtige geest (–> Gekwetst gevoel)

  “Een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren?” (Spreuken 18:14b)

  Een neerslachtige geest is een verslagen geest.  Een geest die zich gegeseld voelt en moedeloos is geworden.  Het prille begin van rebellie vinden we in een gekwetst of beledigd gevoel.  “Dit was niet fijn, dat deed pijn.”  Je voelt je, al dan niet terecht, beledigd.  Dit gekwetst gevoel is het zaad dat kan ontkiemen tot een wortel van bitterheid (Heb.12:15)

   

 2. Wortel van bitterheid (–> Bittere gedachten) 

  “Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.” (Hebreeën 12:15)

  Je gekwetst gevoel ontwikkelt zich naar een wrang gevoel met boze gedachten.  De belediging spookt voortdurend doorheen je gedachten en groeit stilaan naar het centrum van je gedachten.  “Er is mij onrecht aangedaan.”

   

 3. Boosheid (–> Boze houding) 

  “Ga niet om met een opvliegend man,en laat u niet in met een driftig iemand,anders raakt u gewend aan zijn paden en haalt u een valstrik over uzelf.” (Spreuken 22:24,25)

  De boze gedachten binden zich stilaan volledig omheen jezelf en je raakt gevangen in boosheid.  De boosheid heeft je tot slaaf gemaakt waardoor je niet anders meer kan dan je boze gevoelens te volgen en dus boos te zijn (cf. Rom.6:16; Joh.8:34; 2Pet.2:18).

   

 4. Halsstarrigheid (–> Onbuigzame wil) 

  “Tegenstreven is afgoderij en beeldendienst.” (1Samuel 15:23b)

  De volgende stap is halsstarrigheid.  Eigenzinnig gedraag je jezelf als een jonge koe die niet vooruit wil en haar voorste poten in de grond duwt om de boer die haar wilt vooruit duwen of trekken tegen te werken.  Je bent ongezeggelijk geworden.  Als zelfgenoegzame rebel maak je jezelf nu schuldig aan afgoderij omdat je gelooft dat jij degene bent die je toekomst bepaalt.  “Ik ben de baas over mijn eigen leven, niemand hoeft mij de les te spellen!” Of “Dit verdien ik niet, ik verdien beter.”  Waar eerst je gevoel werd aangesproken, toen je gedachten en daarna je houding, wordt nu je wil ook volledig overmand.

   

 5. Rebellie (–> Opstandige persoonlijkheid) 

  “Voor dwazen is het een gruwel zich van het kwade af te keren.” (Spreuken 13:19)

  Opstandigheid en weerspannigheid is het eindstation.  Je hele zijn is ingenomen door boosheid.  Er komt niet enkel woede en boosheid in je naar voren, maar  je begint je ook te gedragen als iemand die in de Bijbel omschreven wordt als een dwaas.  In de Bijbelboek Spreuken zien we dat een rebel en een dwaas haast dezelfde eigenschappen hebben.
  Een dwaas:

  • Veracht wijsheid en vermaning (1:7)
  • Haat kennis (1:22)
  • Geniet van zijn schandelijk gedrag (10:23)
  • Heeft volgens zichzelf altijd gelijk (12:15)
  • Wordt snel boos (12:16)
  • Wil niet stoppen met het kwade (13:19)
  • Is arrogant en onbezorgd (14:16)
  • Laat zich niet terechtwijzen (17:10)
  • Weet niet wat wijsheid is (17:16)
  • Heeft een wereldse kijk op dingen, enkel het hier en nu telt voor hem (17:24)
  • Is vol van zichzelf en heeft geen oor naar anderen (18:2)
  • Lokt discussies en ruzies uit (18:6)
  • Heeft een grote mond die hem vaak in problemen brengt (18:7)
  • Is twistziek, belust op discussies (20:3)
  • Is een verkwister (21:20)
  • Leert niet uit zijn fouten, maar herhaalt ze steeds opnieuw. (26:11)
  • Vertrouwt op zichzelf (28:26)
  • Kan conflicten niet oplossen (29:9)
  • Laat zijn woede de vrije loop (29:11)

Wat nu?

“Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich,maar onverstandigen gaan voort en zullen daarvoor boeten.” (Spreuken 22:3)

Niemand wordt dus zomaar opstandig of rebellerend. Boze en dwaze reacties zijn vaak slechts de takken van een boom met diepe wortels. Wanneer je worstelt met boze gedachten of bitterheid en bijvoorbeeld opstandig bent of voortdurend rebelleert tegen iets of iemand is het wijs om na te gaan waar deze houding ooit is ontkiemt. Vaak vinden we de oorsprong bij een ‘onschuldige’ opmerking die gemaakt werd of een onvervuld verlangen. Een gekwetst gevoel of verslagen geest is dus niet iets om zomaar te negeren en te wachten ’tot de tijd de wonden heelt’. Als hiermee niet op een Bijbelse manier wordt mee omgegaan, ontkiemt het tot een wortel van bitterheid die stilaan boze gedachten teweeg brengt met als gevolg een boze houding. Hierin groeit dan de afgod in je hart waaraan jij gebonden wordt en ook aan stilaan gelijk wordt. Je groeit dan niet naar het beeld van God, maar naar het beeld van de afgod. Je wordt een opstandig en snel opvliegend persoon die zich overal tegen verzet, behalve zijn eigen gedachten en verlangens. Je wordt eenvoudigweg dwaas! 

Daarom is het belangrijk om bij iedere gekwetst gevoel of na iedere belediging na te gaan hoe je hier best Bijbels op reageert. Mogelijk moet je vergeven (Luk.17:3), de overtreding door de vingers zien (Spr.19:11; 1Pet.4:8) of dien je te beseffen dat de “belediging” niet onterecht was.  Hiermee smoor je dan de kiem die bitterheid kan veroorzaken en voorkom je dat je groeit naar een rebellerende dwaas.

Soli Deo Gloria

Reacties

6 Reacties

 1. Annemarie

  Ha, ik moest lachen om die halsstarrige koeien!! 🙂 Daar weten wij alles van, heb je dat expres gedaan 🙂 ? Fijne artikelen!

  Antwoord
  • Bart

   ‘k Moest wel aan jullie denken toen ik het tegenkwam, maar was er niet bewust naar op zoek gegaan… (Ben alvast blij dat je de halsstarrigheid van die jonge koeien kunt bevestigen 🙂 )

   Antwoord
 2. kleine

  Mooi artikel.. heb je ook wat over de Eindtijd-Elia?

  Met vriendelijke groet,

  Gerard Kleine

  Antwoord
  • Jetro

   Dag Gerard,

   Bedankt voor je reactie. Waarmee kunnen we je specifiek helpen betreffende de Eindtijd-Elia?

   Hoor het graag,
   Jetro

   Antwoord
 3. maria

  Goedenavond,

  Naar aanleiding van dit artikel zou ik wel vragen willen stellen aan degene die dit geschreven heeft. Ik denk namelijk dat je tot in het diepst van je ziel gekwetst kunt worden; om dan vervolgens te verbitteren en al snel te veranderen in een zeer verbitterd mens. Maar als het al zo ver is.. en je gedachten, houding ten opzichte van anderen en zicht op het leven hierdoor bestempeld zijn..

  Dit artikel roept op tot het nemen van je verantwoordelijkheid. Natuurlijk moet je positief en Bijbels denken. Maar dan heb je de ‘gedachtepaden’ nog die er psychologisch gezien bij iemand in kunnen slijten. Stel dat je nu eenvoudig weg niet meer in het leven geloofd omdat je teveel akeligheid hebt gezien, teveel afgewezen bent, als klein kind nooit bent gezien? Ik werk in de psychiatrie en bij veel mensen is een rebellie te zien die tot pathologisch gedrag leidt.

  In gesprek met pastoraal werkers is er dan soms zo weinig plek voor verdriet en echte erkenning, voor troost. Veelal worden er antwoorden aangereikt, waar je niet altijd wat mee kunt. Bijvoorbeeld: bid tot Jezus en we moeten vergeven. Maar de pijn of leegte die mensen ervaren, blijft. De negatieve gedachtepaden blijven bestaan.
  Wat er dan nodig is, is genezing. Zoals Jezus dat deed met Maria Magdalena.

  Bestaat die genezing nog? Hoe krijg je die? En hoe ziet het ‘eindresultaat’ eruit?

  Ik ben benieuwd naar uw antwoord,

  Mvg,
  Maria

  Antwoord
  • Bart Aerts

   Dag Maria,

   allereerst bedankt om je openhartige reactie. Je haalt een goed punt aan, we kunnen geen mensen helpen met enkel antwoorden te geven. We zijn namelijk geen machines maar mensen die gemaakt zijn naar het beeld van een liefdevolle, barmhartige en genadevolle God. De woorden die wij spreken, horen dan ook overeen te komen met Gods karakter. Zo lezen we ook een Hebreeën 4:15 :

   ‘Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.’

   Empathie en compassie hebben voor hen die in nood verkeren is een onmisbare vorm van liefde in onze hulpverlening. Enkel de raad om ’tot Jezus te bidden’ of vermanen dat ‘we moeten vergeven’ zal weinigen die in nood zijn helpen. Dat is ook het voorbeeld van Jakobus aanhaalt in Jakobus 2:15-16:

   Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan?

   Wanneer iemand, zoals jij omschrijft, ‘eenvoudig weg niet meer in het leven geloofd omdat je teveel akeligheid hebt gezien, teveel afgewezen bent, als klein kind nooit bent gezien’, kortom, als de ogen van iemand troebel zijn geworden waardoor hij of zij geen heldere kijk meer heeft of door het bos de bomen niet meer ziet, heeft deze persoon nood aan iemand die hem hierin stap voor stap kan leiden, discipelen. Iemand die met bepaalde gedachten kan meeleven, maar anderzijds ook kan confronteren. Iemand die bijvoorbeeld ‘niet meer in het leven geloofd’, kan bij mij alvast op heel veel begrip en erkenning rekenen want de wereld is rot. ‘k Durf soms de woorden in de mond nemen dat ieder mens die iets of wat rondom zich kijkt en de ijdelheid van het leven vorm ziet krijgen, logischerwijze depressief of wanhopig zou worden. Iemand die dit niet heeft, leeft eenvoudigweg in een illusie.

   Dat brengt ons ook bij je vraag hoe mensen geholpen kunnen worden ‘zoals Jezus dat deed bij Maria Magdalena’. Laten we eens gaan kijken wat deze Maria zo veranderde in Lukas 8:1-2 :

   En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem, en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd

   Jezus ging rond en predikte het Evangelie van het Evangelie van het Koninkrijk van God. We vinden hier niet expliciet terug dat Jezus Maria ook genas door het Evangelie, maar we mogen hier wel van uit gaan want het Evangelie is de ‘kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft… Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof (Rom.1:16b, 17a).

   Het Evangelie brengt hoop aan de hopelozen want het bevestigt enerzijds dat hun hopeloosheid niet zonder reden is en dat hun Schepper dit ook erkent, maar anderzijds laat het ook zien dat de Schepper heeft voorzien in een oplossing door Zelf naar deze verdorven, met ellende en bedrog bedekte aarde te komen en verlossing te brengen.
   Het Evangelie geeft blije toekomstverwachtingen voor hen die gekweld worden door hun verleden doordat het enerzijds laat zien dat het verleden al in het prille begin van de mensheid in Genesis 3 al verknald werd en deze persoon hierin dus zeker niet uniek is, maar anderzijds ook getuigt van een nieuwe volmaakte toekomst voor hen die geloven in Jezus.
   Het Evangelie brengt rust, voor hen die alles hebben geprobeerd om geluk te verkrijgen, maar steeds dieper en dieper zijn gezakt in ongeluk, doordat het Evangelie voortvloeit uit genade die God ons verleent.

   En dit Evangelie is ons verkondigt door Gods Woord, het boek dat van Zichzelf zegt dat het ‘door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.’ (2 Tim. 3:16-17). Wat dus eigenlijk eenvoudigweg wilt zeggen dat de Bijbel alles bevat wat een mens nodig heeft om gelukkig en bevredigd hier op aarde te leven. Hoe kunnen we iemand dan ‘genezen’?… door de Bijbel te onderwijzen. Het lijkt simplistisch, maar zo heeft God het nu eenmaal bedoelt zodat geluk voor iedereen toegankelijk is.

   ‘k Moet het hier nu bij laten. Mogelijk geeft deze bundel een nog wat uitgebreider antwoord op je vraag: http://www.bijbelgemeente.be/project/een-bos-vol-bomen/

   Mocht ik onduidelijk zijn geweest of als je nog steeds met vragen zit, wees dan zo vrijmoedig om ze te stellen. Niet dat ik alle antwoorden in pacht heb, maar mogelijk kunnen we elkaar hiermee aanscherpen (cf. Spr.27:17).

   Vriendelijke groetjes,

   Bart Aerts

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Translate »